Strona główna

 
Ewa Bartoszek, Magdalena Skiba.
Tragiczna historia Ślązaków 1944/45.

Ewa Bartoszek, Magdalena Skiba

Praca napisana pod kierunkiem opiekuna
mgr Doroty Majewskiej (I LO w Gliwicach)

Tak bliska, a jakże daleka...
Tragiczna historia Ślązaków 1944/45

IX edycja konkursu "Historia Bliska"
organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ośrodek KARTA
Temat konkursu: Codzienność w czasie przełomu 1944/1945.

Ośrodek KARTA 2004-2005
 
 

 

 
"W powszechnej pamięci o II wojnie i latach tuż po niej — szczególnie pokoleń, które tego czasu nie znają — dominują obrazy kataklizmów, masowych represji, dramatycznego końca okupacji i wyzwalania, które przybrało natychmiast formy nowego zniewolenia. Dominują syntetyczne obrazy, w których trudno jest odnaleźć los poszczególnych regionów i grup, nie mówiąc o losie jednostek i rodzin. Na tle wielkich ruchów tektonicznych historii trudno jest zobaczyć kształt zwykłego życia tamtych lat.

Celem, który stawiamy w obecnym konkursie, jest zbadanie i opisanie na przykładzie najbliższego środowiska: rodziny czy znajomych, własnej miejscowości bądź najbliższej okolicy, jakie formy przybierały owe próby normalnego życia, jak wyglądała ówczesna codzienność widziana przez pryzmat konkretnych ludzkich doświadczeń. Także wtedy szukano stabilizacji i bezpieczeństwa, starano się zaspokajać własne potrzeby, nie tylko na poziomie przeżycia, szukano źródeł nadziei w mało czytelnym, niepokojącym, zagrażającym świecie. Proponujemy zbadanie codzienności tamtego, niecodziennego czasu, także przez wywołanie pamięci najstarszej generacji świadków".

Rozdział II pracy poświęcony jest "czasom przełomu" w Knurowie ("Knurów i okolice"  - str. 5-27).

Praca otrzymała wyróżnienie I stopnia.Ewa Bartoszek, Magdalena Skiba. Tragiczna historia Ślązaków 1944/45 (1 MB)


 
Źródło: Ośrodek KARTA.

 
 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone