Strona główna

 
100 zdjęć na 5-lecie strony
tekstxt

pawilony handlowe przy ul. Witosa
(os. WP II)

 rzeźba -  w głębi
ul. 26 stycznia
(os. WP II)

os. WP II

bud. d. klubu LWSM Atlas
(os. WP II)

os. WP II

os. WP II

os. WP II

pawilon handlowy przy ul. Kapelanów Wojsk. (os. WP I)

"ogródek gastrono- miczny" przy stawie Machoczek

fragment osiedla przy ul. Kapelanów Wojsk. (os. WP I)

bud. przy
ul. Kosmonautów
(os. 1000-lecia PP)

fragment osiedla przy ul. Kosmonautów  (os. WP I)

pawilon handlowo- usługowy przy
ul. Szpitalnej
(os. WP I)

pawilony handlowo- usługowe przy
ul. Kosmonautów
(os. WP I)

pawilony handlowo- usługowe przy
ul. Kosmonautów
(os. WP I)

pawilony handlowo- usługowe przy
ul. Kosmonautów
(os. WP I)

Miejskie Gimnazjum nr 3
(os. WP I)

okolice Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 (os. WP I)

fragment osiedla przy ul. Kapelanów Wojsk. - w głębi bud. LWSM (os. WP I)

bud. przy ul. Witosa (os. WP I)

bud. przy ul. Witosa (os. WP I)

widok na bud.
MG nr 3 i MSP nr 9 (os. WP I)

boisko przy MSP nr 7 (os. WP I)

okolice przedszkola nr 12 - w głębi MSP nr 7 (os. WP I)

TBS przy ul. Ułanów
(os. WP I)

park - okolice przedszkola nr 12
(os. WP I)

bloki mieszkalne przy ul. Szpitalnej
(os. WP I)

ul. 1. Maja

park w okolicach Zespołu Szkół
przy ul. 1. Maja

Zespół Szkół przy
ul. 1. Maja

centrum handlowe "Merkury"
(os. 1000-lecia PP)

ul. Sobieskiego
(os. 1000-lecia PP)

bud. w ok. centrum handlowe "Merkury"
(os. 1000-lecia PP)

bud. w ok. centrum handlowe "Merkury"
(os. 1000-lecia PP)

bud. w ok. centrum handlowe "Merkury"
(os. 1000-lecia PP)

centrum handlowe "Merkury"
(os. 1000-lecia PP)

blok mieszkalny przy ul. Krasickiego

plac zabaw przy
ul. 1. Maja

plac zabaw przy
ul. 1. Maja

ul. 1. Maja

"domki fińskie" przy ul. Paderewskiego 

centrum handlowe "Merkury"
(os. 1000-lecia PP)

ul. Batorego
(os. 1000-lecia PP)

ul. 1. Maja

bud. przy ul. 1. Maja

bud. Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej PSP
przy ul. 1. Maja

"krąg taneczny"
przy ul. 1. Maja

bud. Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej PSP
przy ul. 1. Maja

"fontanna" w parku przy ul. Kopalnianej. 

bud. KWK "Knurów" - m.in. siedziba Izby Tradycji

fragm. bud. dyrekcji KWK "Knurów" przy
ul. Dworcowej

MSP nr 2 przy
ul. Wilsona

ul. Krasickiego

basen
"Leśne Zacisze"

bud. przy
ul.  Niepodległości

bud. przy
ul.  Niepodległościi

bud. przy
ul.  Niepodległości

bud. przy
ul.  Niepodległości

bud. przy
ul.  Niepodległości

park przyszpitalny
ul. Niepodległości

bud. szpitala przy
ul. Niepodległości

bud. zakładu gazowniczego
(w głębi od ul. Niepodległości)

"krąg taneczny"
przy ul. 1. Maja

bud. przy
ul. Dworcowej

okolice pomnika Powstańców Śląskich przy
ul. Dworcowej

III Kolonia
(ul. Kościuszki?)

stary cmentarz przy al. Spacerowej

bud. d. ZDK KWK "Knurów" przy
ul. 1. Maja

kręgielnia przy
ul. Rybnickiej

bud. d. ZTS "Krywałd" 

ul. Zwycięstwa (Krywałd)

bud. przy ul. Stawowej (Krywałd)

ul. Stawowa (Krywałd)

zalewisko
(Krywałd)

widok z ul. Zwycięstwa na bud. d. ZTS "Krywałd"

bud. d. dyrekcji ZTS "Krywałd"

Zespół Szkolno- Przedszkolny przy
ul. Michalskiego (Krywałd)

Zespół Szkolno- Przedszkolny przy
ul. Michalskiego (Krywałd)

bud. przy ul. Michalskiego (Krywałd)

bud. przy ul. Zwycięstwa (Krywałd)

Kościół św. Antoniego (Krywałd)

bud. przy ul. Zwycięstwa (Krywałd)

d. stadion klubu "Unia Krywałd" (Krywałd)

d. stadion klubu "Unia Krywałd" (Krywałd)

kapliczka św. Barbary przy ul. Zwycięstwa (Krywałd)

bud. d. klubu NOT (ob. lokal gastronom)
(Szczygłowice)

bud. d. klubu NOT (ob. lokal gastronom)
(Szczygłowice)

park przy d. klubie NOT (Szczygłowice)

bud przy ul. Zwycię- stwa - w głębi kościół MB Królowej Świata (Szczygłowice)

bud przy
ul. Zwycięstwa (Szczygłowice)

krzyż przy ul. Korfantego
(Szczygłowice)

ul. Korfantego
(Szczygłowice)

zalewisko w oko- licach ul. Korfantego
(Szczygłowice)

wiadukt kolejowy
nad ul. Zwycięstwa

zabud. w okolicach d. dworca kolejowego przy ul. Ściegiennego (Szczygłowice)

bud. d. dworca kolejowego przy ul. Ściegiennego (Szczygłowice)

bud. przy ul. Górniczej
(Szczygłowice)

bud. przy al. Piastów (Szczygłowice)

d. kawiarnia "Jaskinia" 
(Szczygłowice)

zegary w ok. przystanku autobusowego
przy ul. Lignozy
(Szczygłowice)


 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone