Strona główna

 
Kalendarium wydarzeń
1305 -
 
Pierwsza wzmianka o Knurowie w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego.
1455 -
Sołtys knurowski Hajn sprzedał swój urząd Stankowi z Czekanowa.
1458 -
Pierwsza wzmianka o Krywałdzie.
1482 -
Knurów własnością starosty górnośląskiego Jana Bielika.
1522 -
Pierwsza wzmianka o knurowskich ziemianach - Mikołaj Knurowski.
1531 -
Pierwsza wzmianka o Szczygłowicach.
1599 -
Powstanie kościoła św. Wawrzyńca
1626 -
Adam Goszycki właścicielem Knurowa.
1655 -
 
Ufundowanie dzwonów przez Adama Goszyckiego dla kościoła św. Wawrzyńca.
1730 -
 
Właścicielem Knurowa i Krywałdu zostaje zakon cystersów z Rud Raciborskich.
1763 -
 
Knurów własnością hr. Józefa Węgierskiego, właściciela stanowego państwa rybnickiego.
1818 -
 
Utworzenie powiatu rybnickiego w skład którego weszły m.in. Knurów, Krywałd i Szczygłowice.
1847 -
Knurów staje się własnością Gustawa Paczyńskiego.
07.06.1902 -
 
Skarb państwa pruskiego odkupuje Knurów od Gwidona Fenzla (który nabył go w 1900 roku od siostry zmarłego rok wcześniej Gustawa Paczyńskiego).
1903 -
Początek drążenia szybów górniczych w Knurowie.
1904 -
Oddanie do użytku pierwszego szybu kopalnianego "Von Velsen".
1903-1914 -
Wybudowanie kolonii robotniczych i domów urzędniczych.
1908-1909 -
Wybudowanie linii kolejowej łączącej Knurów z Rybnikiem.
1912 -
Oddanie do użytku szpitala Spółki Brackiej.
1912 -
Pierwszy strajk na kopalni o charakterze ekonomicznym.
1913 -
Uruchomienie pierwszej baterii koksowniczej.
1914 -
Wybudowanie przez ks. Władysława Robotę Domu Związkowego.
07.02.1916 -
Reaktywowanie knurowskiej parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
17.09.1922 -
 
Nadanie szybom I, II i IV knurowskiej kopalni nowych nazw: "Piotr", "Paweł" i "Foch".
1923 -
Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich.
1924 -
Włączenie obszaru dworskiego do gminy Knurów.
1926 -
Wybudowanie boiska sportowego "Concordii" przy ul. Dworcowej.
1927 -
Oddanie do użytku pierwszej w Polsce fabryki amoniaku syntetycznego.
1928-1929 -
Budowa ratusza.
01.04.1929 -
Przyłączenie gminy Krywałd do obwodu gminy Szczygłowice.
1930 -
Ukończenie budowy rurociągu Bełk-Knurów.
26.11.1930 -
Przekazanie nowej szkoły powszechnej w Krywałdzie-Szczygłowicach.
11.10.1931 -
Oddanie do użytku szkoły powszechnej przy ul. Wilsona.
1931 -
Ukończenie budowy i oddanie do użytku boiska w Krywałdzie.
17.06.1935 -
 
Przeniesienie zabytkowego kościółka z 1599 roku z Knurowa do Chorzowa
(na Górę Wyzwolenia).
08.08.1937 -
Symboliczne rozpoczęcie budowy nowego kościoła.
01.09.1939 -
Wojska hitlerowskie wkraczają do Knurowa i Krywałdu-Szczygłowic.
1942 -
 
Utworzenie w Knurowie kompanii AK składającej się głównie z pracowników kopalni.
26.01.1945 -
Wkroczenie wojsk Armii Radzieckiej do Knurowa.
28.01.1945 -
 
Ukonstytuowanie się w Knurowie gminnej władzy samorządowej pod nazwą "Komitet Obywatelski".
08.02.1945 -
Utworzenie starostwa w Knurowie.
16.02.1945 -
Rozruch Pola Wschód na knurowskiej kopalni i pierwsze wydobycie.
02.1945 -
 
Utworzenie obozu przejściowego w Szkole Podstawowej nr 2, w którym
przetrzymywano Górnoślązaków, aby ich deportować do ZSRR.
15.03.1945 -
Wstępne wydobycie węgla na Polu Zachód knurowskiej kopalni.
1-4.04.1945 -
Likwidacja starostwa w Knurowie i przeniesienie go do Rybnika.
1946 -
Reaktywowanie sekcji piłki nożnej oraz bokserskiej KS "Concordia" Knurów.
08.07.1948 -
Poświęcenie kościoła św. św. Cyryla i Metodego.
01.01.1951 -
 
Knurów otrzymuje prawa miejskie. Szczygłowice i Krywałd zostają włączone do nowopowstającego miasta jako jego dzielnice.
08.04.1951 -
Drużyna piłkarska "Concordia" Knurów debiutuje w II lidze.
01.09.1955 -
Utworzenie liceum ogólnokształcącego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
21.03.1955 -
 
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki podejmuje uchwałę o budowie kopalni węgla kamiennego w Szczygłowicach.
01.07.1961 -
Wydobycie pierwszych ton węgla w KWK "Szczygłowice".
01.01.1964 -
Początki działalności PRUK "Koksorem".
01.09.1964 -
Przekazanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczygłowicach.
09.1964 -
Początek budowy osiedla 1000-lecia Państwa Polskiego.
05.11.1966 -
 
Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego przy ul. 1 Maja na liceum ogólnokształcące.
1966 -
Oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 5 na osiedlu 1000-lecia PP.
09.1967 -
Początki chóru mieszanego "Schola Cantorum" przy LO.
03.09.1969 -
Utworzenie przyzakładowej szkoły zawodowej przy PRUK "Koksorem".
23.01.1970 -
Założenie Towarzystwa Miłośników Knurowa.
1971 -
Rok obchodów 666-lecia Knurowa.
01.09.1971 -
Oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 6 na osiedlu 1000-lecia PP.
27.11.1977 -
Erygowanie parafii NMP Królowej Świata w Szczygłowicach.
15.03.1981 -
Erygowanie parafii św. Antoniego w Krywałdzie.
01.09.1983 -
Oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 7 na osiedlu Wojska Polskiego I.
03.11.1983 -
Erygowanie parafii MB Częstochowskiej na osiedlu Wojska Polskiego I.
01.09.1985 -
Powołanie Szkoły Sportowej na bazie Szkoły Podstawowej nr 1.
01.09.1985 -
 
Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 8 w przekazanym przez KWK "Knurów" budynku Domu Górnika przy ul. Szpitalnej.
01.01.1987 -
 
Utworzenie w Knurowie urzędu prezydenta (w miejsce naczelnika). Pierwszym prezydentem został Franciszek Nosiadek.
1990 -
 
W wyniku pierwszych wyborów samorządowych prezydentem miasta zostaje Romuald Myga, który sprawuje tę funkcję przez 2 kadencje.
05.02.1991 -
Utworzenie Straży Miejskiej.
1991 -
Rozpoczęcie wydawania tygodnika "Przegląd Lokalny".
03.09.1991 -
Oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 9 na osiedlu WP II.
1992 -
Powstanie Fundacji Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa.
1992 -
W Krywałdzie rozebrany został budynek "Kasyna".
1993 -
Powstanie "Inkubatora Przedsiębiorczości".
11.1995 -
Po raz pierwszy zostały wręczone "Laury Knurowa".
1997 -
Rozpoczęcie nadawania audycji przez radio "Fan".
28.06.1997 -
Otwarcie Izby Tradycji KWK "Knurów"
1998 -
Prezydentem miasta zostaje Jan Kowol.
12.1999 -
Przyznanie miastu zaszczytnego tytułu "Gmina przyjazna dla środowiska".
12.2000 -
Powtórne przyznanie miastu tytułu "Gmina przyjazna dla środowiska".
2001 -
Zaprzestanie działalności dwóch zakładów przemysłowych:
ZTS "Krywałd-Erg" i Koksowni.
12.2001 -
Po raz trzeci z rzędu przyznano miastu tytuł "Gmina przyjazna dla środowiska" oraz wyróżniono dodatkowo tytułem "Mecenas Polskiej Ekologii".
24.04.2002 -
Otwarcie marketu Muszkieterowie Intermarché przy ul. Szpitalnej 24.
07.08.2002 -
Rozpoczęcie budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
przy ul. 1-go Maja i Dworcowej.
21.08.2002 -
Rozpoczęcie budowy 128 mieszkań (2 bloki) przy ulicy Szpitalnej i Ułanów, realizowanej przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego (MTBS) Tarnowskie Góry.
02.10.2002 -
Otwarcie nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 w Krywałdzie.
10.11.2002 -
W wyniku pierwszych bezpośrednich wyborów prezydentem miasta zostaje Adam Rams.
23.11.2002 -
Miasto zostało wyróżnione statuetką "Oskar Serca" za wspieranie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii prof. Zbigniewa Religi.
19.02.2003 -
Spadkobierca tradycji 80-letniego GKS "Concordia" Knurów przyjął nazwę KS "Concordia" Knurów.
03.2003 -
Zarejestrowano stowarzyszenie sportowe Bokserski Klub Sportowy "Concordia" Knurów.
06.06.2003 -
W przeddzień referendum unijnego, pod MSP nr 7 odbyła się uroczystość symbolicznego wykopania kamienia granicznego, który dzielił Górny Śląsk pomiędzy Niemcy i Polskę. Wykopalisko (odkryte w kwietniu) trafiło od Izby Tradycji KWK "Knurów".
08.2003 -
Oddano do użytku przedłużenie ul. Szpitalnej, które połączyło Knurów z drogą krajową 78 (Gliwice-Rybnik).
12.2003 -
TV Polonia transmitowała na cały świat mszę św. z kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Kościół otrzymał też relikwie św. Faustyny.
26.02.2004 -
Ekspozycją "Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r." zainaugurował działalność Klub Kultury Lokalnej "Sztukateria".
01.05.2004 -
Z inicjatywy Amatorskiego Klubu Biegacza i Poczty Harcerskiej - 149 Knurów odbyła się, obejmująca pięć krajów (Węgry, Słowację, Czechy, Polskę i Niemcy), Międzynarodowa Harcerska Poczta Maratońska szlakiem działalności apostołów Słowian, świętych Cyryla i Metodego. Ta pięciodniowa impreza była formą uczczenia poszerzenia Unii Europejskiej. 
14.05.2004 -
Oficjalne oddanie do użytku nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. 1 Maja i Dworcowej.
01.07.2004 -
Podczas sesji Rady Miasta odbyła się symboliczna uroczystość pożegnania Zakładów Tworzyw Sztucznych "Krywałd-Erg". Syndyk masy upadłościowej przekazał miastu plan zakładów z 1940 r. i obraz z lat 50.
03.09.2004 -
Przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Krywałdzie odsłonięto obelisk poświęcony Feliksowi Michalskiemu.
18.09.2004 -
I Zjazd Byłych Zawodników i Działaczy Unii Krywałd. Pierwszoplanową postacią zjazdu był najbardziej utytułowany zawodnik Unii - Emil Kiszka, któremu wręczono Złoty Medal Za Zasługi Dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.
17.10.2004 -
Uroczystość poświęcenia i powitania (oddanej w czerwcu do renowacji) odnowionej kapliczki i figury św. Jana Nepomucena, która od 1919 r. zdobi skwer u zbiegu ulic Koziełka i Dworcowej.
2005 -
Rok obchodów 700-lecia Knurowa.
18.06.2005 -
Jerzy Dudek został pierwszym "Honorowym Obywatelem Miasta Knurowa".
06.07.2005 -
Otwarcie marketu Muszkieterowie Bricormarché przy ul. Szpitalnej 40.
07.07.2005 -
Otwarcie Urzędu Miasta w budynku starego ratusza, po jego gruntownym remoncie (12.2004-05.2005).
28.10.2005 -
Otwarcie pierwszego w mieście ronda, które powstało w miejscu  skrzyżowania ulic: 1-go Maja, Dworcowej, Kopalnianej, Niepodległości.
04.03.2006 -
Samorząd Knurowa otrzymał certyfikat akcji "Przejrzysta Polska" promującej jawność i uczciwość życia publicznego.
23.03.2006 -
Po 70. latach nieobecności, średniowieczne rzeźby z kościółka św. Wawrzyńca (św. Anna Samotrzecia, Piękna Madonna i św. Wawrzyniec) powróciły na 5 dni do Knurowa uświetniając wystawę "Knurowskie Sacrum".
04.2006 -
Objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości (16 hektarów) u zbiegu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia).
17.05.2006 -
Otwarcie (po czterech latach budowy) nowego cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego.
31.05.2006 -
Na terenie MSP4 i MG4 w Szczygłowicach oddano do użytku boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, podarowane przez fundację Jerzego Dudka "Dobry Start".
2006 -
Miasto zostało objęte systemem monitoringu (kamer).
2006 -
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 jako swojego patrona obiera Królową Jadwigę.
07.2006 -
Wyburzenie obiektów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy al. LIpowej.
08.2006 -
Odnowiony ratusz został nominowany do nagrody "Modernizacja roku 2005".
12.09.2006 -
Obchody 100-lecia urodzin śp. ks. biskupa Anzelma Pietrulli, który pochodził z Knurowa, był górnikiem, a następnie biskupem w Brazylii.
23.10.2006 -
Otwarcie zmodernizowanego basenu krytego "aQuaRelax" przy ul. Szpitalnej.
12.11.2006 -
Adam Rams zostaje po raz drugi wybrany na urząd prezydenta miasta.
02.12.2006 -
Zakończenie działalności radia FAN jako stacji samorządowej po jej przejęciu przez radio RMF Maxxx.
01.2007 -
Rozpoczęcie budowy domów mieszkalnych przy ul. 1 Maja realizowanej przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego (MTBS) Tarnowskie Góry.
01.2007 -
Rozpoczęcie dokończenia (po wielu latach przerwy) budowy domu wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej.
03.2007 -
Uroczyste wbicie łopaty w Knurowie rozpoczynające oficjalnie budowę autostrady A1 na odcinku Sośnica-Bełk.
26.04.2007 -
Otwarcie hipermarketu Tesco przy ul. Szpitalnej.
20.05.2007 -
Pogrzeb wieloletniego proboszcza parafii św.św. Cyryla i Metodego - ks. Rajmunda Stachury.
02.06.2007 -
Uroczysty koncert w Domu Kultury w Szczygłowicach z okazji 40-lecia chóru "Schola Cantorum".
06.2007 -
Zakończenie modernizacji parku przy ul. Dworcowej/Kopalnianej.
10.08.2007 -
Wyburzenie budynku kolonii urzędniczej przy ul. Dworcowej 37 w związku z budową węzła autostradowego (A1).
10.2007 -
Inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
12.2007 -
Otwarcie starego cmentarza przy al. Spacerowej po przeprowadzeniu prac porządkowych (likwidacja nagrobków, stworzenie parku pamięci).
12.2007 -
Zakończenie przebudowy ul. Szpitalnej w okolicy hipermarketu Tesco (poszerzenie drogi, budowa świateł).
12.2007 -
Rozpoczęcie procesu budowy osiedla domków jednorodzinnych w ok. ulic Ziętka i 26 Stycznia.
01.05.2008 -
Uruchomienie w Urzędzie Miasta Knurowa Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)
30.05.2008 -
Oddanie do użytku domów mieszkalnych przy ul. 1 Maja realizowanej przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego (MTBS) Tarnowskie Góry.
15.06.2008 -
Jubileusz 100 lat budynku kościoła św. Antoniego w Krywałdzie, w ramach którego wybudowano nowy ołtarz główny (czwarty w kolei), który swym wyglądem nawiązuje do dawnego ołtarza z lat 1930-1968.
11.06.2008 -
Oddanie do użytku pierwszego w Knurowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Szpitalnej.
22.06.2008 -
Piłkarski Dwumecz na Stadionie Miejskim przy ul. Dworcowej z okazji 85-lecia Klubu Sportowego Concordia Knurów z udziałem Górnika Zabrze oraz Przyjaciół Dariusza i Jerzego Dudków.
06.2008 -
"Knurów - znacznie więcej niż miasto" - nowe hasło promujące miasto.
06.2008 -
KS Concordia Knurów awansuje do nowej IV ligi rozgrywek piłkarskich.
06.2008 -
Oddanie do użytku domu wielorodzinnego przy ul. 26 Stycznia, wybudowanego przez GDDKiA dla przesiedleńców z 4 budynków dawnej kolonii urzędniczej przy ul. Dworcowej.
04.09.2008 -
Katastrofa budowlana w Szczygłowicach - zawalenie się wieży szybu wentylacyjnego wraz z dwoma budynkami: stacji wentylatorów i rozdzielni wysokiego napięcia.
10.2008 -
Zburzenie starego budynku klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek przy ul. Koziełka.
30.10.2008 -
Zakończenie remontu generalnego ul. Kosmonautów. 01.01.2010 ulica stała się drogą miejską.
11.2008 -
Z okazji 70-lecia przeniesienia drewnianego kościoła św. Wawrzyńca z Knurowa do Chorzowa, Muzeum w Chorzowie zorganizowało  okolicznościową wystawę poświęconą tej świątyni. Na wystawie, która była była czynna w okresie od listopada 2008 r. do lutego 2009 r. zaprezentowano  m.in.  najstarsze zabytki znajdujące się kiedyś w świątyni, w tym rzeźby: św. Anny Samotrzeciej, św. Wawrzyńca i Pięknej Madonna z Knurowa.
07.11.2008 -
IV Okolicznościowa Poczta Szybowa z okazji 100. rocznicy obecności mozaikowego wizerunku Św. Barbary w KWK "Knurów", 90 lat od emisji pierwszych monet w mieście oraz 40-lecia Klubu "Kopasyny". Wybicie 850 m. pod ziemią w KWK "Knurów" okolicznościowych monet (wpis do "Polskich rekordów i osobliwości").
26.11.2008 -
Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego zbudowanego w okolicy MSP 9 i MG 3 w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".
25.03.2009 -
Publiczna prezentacja w kinie Casino monet z wizerunkiem Pięknej Madonny z Knurowa, wydanych jako cegiełki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i sprowadzeniem kopii rzeźby Pięknej Madonny do Knurowa.
27.03.2009 -
Kino Casino zmienia nazwę na Kino Scena Kultura.
23.04.2009 -
Powitanie kopii rzeźby Pięknej Madonny z Knurowa w Izbie Tradycji KWK Knurów. 1,5-miesieczna prezentacja rzeźby przed przeniesieniem jej do kościoła w Krywałdzie.
01.05.2009 -
Zmarł dr Piotr Górka - nauczyciel, wychowawca, harcerz, naukowiec, działacz społeczny i samorządowy.
09.05.2009 -
Przez miasto przebiegli uczestnicy specjalnej sztafety promującej wieloletnią akcję "Polska Biega".
05.2009 -
Stefania Grzegorzyca została zwyciężczynią plebiscytu na najbardziej twórczą i przedsiębiorczą kobietę roku - DIANA 2009.
06.06.2009 -
Uroczystość powitania i intronizacji Pięknej Madonny w kościele w Krywałdzie. Nabożeństwu przewodził abp Damian Zimoń
12.09.2009 -
W Knurowie odbył się piknik TVP Katowice "Śląskie smaki". W roli głównej "wystąpił" zur żeniaty przygotowany przez Stefanię Grzegorzyce i Tomasza Rzepę.
10.2009 -
Miasto Knurów otrzymało od Związku Pracodawców Budownictwa Medal im. Kazimierza Wielkiego za "szczególne osiągnięcia w rozwoju gospodarczym regionu, wkład w poprawę i rozbudowę infrastruktury drogowej, porządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizację bazy oświatowej i kulturalno-sportowej".
14.11.2009 -
Poświęcenie i oficjalne otwarcie nowej siedziby przedszkola Sióstr Służebniczek przy ul. Koziełka. Budynek powstał w miejscu wyburzonego historycznie pierwszego budynku klasztoru.
08.12.2009 -
Otwarcie kompleksu sportowego (boiska, bieżnia, skocznia i rzutnia) na terenie MSP 6 i MG 2.
18.12.2009 -
Uruchomiono po raz pierwszy sezonowe, sztuczne lodowisko na terenie boiska Orlik 2012 na osiedlu WP II.
23.12.2009 -
Otwarcie przebiegającego przez Knurów odcinka autostrady A1 Bełk-Sośnica. Wcześniej oddano do użytku rondo w ciągu ul. Dworcowej wyburzając 3 budynki, tzw. beamcioki.
12.2009 -
Po raz pierwszy w Knurowie odbywała się ogólnopolska akcja "Szlachetna Paczka", w ramach której wsparto w Knurowie i Gierałtowicach 96 rodzin. Do Knurowa trafiła największa paczka akcji o wadze 300 kg.
01.01.2010 -
W wyniku przekształcenia SP ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie od 1 stycznia rozpoczął działalność Szpital w Knurowie spółka z o.o.
01.02.2010 -
Połączenie kopalń "Knurów" i "Szczygłowice" w jeden organizm w ramach Kompani Węglowej SA
27.03.2010 -
Poświęcenie kaplicy Matki Pięknej Miłości w kościele w Krywałdzie, do której przeniesiono kopię rzeźby Pięknej Madonny z Knurowa.
30.04.2010 -
Oddanie do użytku dużego parkingu za ratuszem przy ul. Niepodległości.
01.05.2010 -
W ramach Graffiti Jam "Sami swoi w kolorze III" w Szczygłowicach upamiętniono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej ozdabiając mur przy ul. Staszica.
23.05.2010 -
Wizyta dyrygenta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzego Owsiaka w kopalni Knurów, który zjechał 850 metrów pod ziemię. Towarzyszył mu Michał Pac, farmaceuta z Siedlec, który wylicytował na aukcji WOŚP możliwość zjazdu do kopalni.
12.06.2010 -
Przy krywałdzkim kościele leśnicy, górnicy i samorządowcy posadzili drzewka wyhodowane z nasion pobłogosławionych przez papieża Benedykta XVI.
19.06.2010 -
Spadek piłkarskiego zespołu Concordia Knurów z IV do V ligi.
12.08.2010 -
Otwarcie sklepu sieci Netto przy ul. Mieszka I.
09.2010 -
Przy obchodzącej jubileusz 200-lecia istnienia Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 oddano do użytku nowe, wielofunkcyjne boisko sportowe.
11.09.2010 -
W ramach II Graffiti Jam, w dziewiątą rocznicę zamachu na nowojorskie Word Trade Center, przejście podziemne pod wiaduktem w Szczygłowicach zostało zostało ozdobione rysunkami w tematach "Stop War & Terrorism" i "Make peace - not war"
05.10.2010 -
Rozpoczęcie strategicznego zadania inwestycyjnego w ramach projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych", który obejmuje bardzo szeroki zakres prac, a cała inwestycja warta 112 milionów złotych została dofinansowana ze środków unijnych na kwotę ponad 91 milionów zł.
09.10.2010 -
W ramach programu "Czas na las" zasadzono na obszarze 3 ha na terenie Leśnictwa Zacisze, 27 tysięcy sadzonek różnych drzew.
15.11.2010 -
Otwarcie przy al. Lipowej pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.
17.11.2010 -
Oddanie do użytku nowego ronda powstałego u zbiegu ulic Niepodległości, Wilsona, Rybnickiej i Michalskiego.
21.11.2010 -
Na stanowisku Prezydenta Miasta pozostaje Adam Rams, który w wyborach samorządowych uzyskał poparcie na poziomie 80,66% (10897 głosów)
29.11.2010 -
Na stanowisku Starosty Powiatu Gliwickiego pozostał knurowianin Michał Nieszporek.
11.2010 -
Z okazji połączenia kopalń "Knurów i "Szczygłowice" Izba Tradycji KWK "Knurów" wydała pamiątkową monetę przedstawiającą na awersie rzeźbę św. Barbary z Pola "Foch", a na rewersie szyb "Krywałd"..
11.2010 -
Izba Tradycji KWK "Knurów" podpisała czteroletnią umowę o współpracy z Muzeum Ziemi Górnośląskiej z Ratingen.
01.01.2011 -
Mieszkańcy Szczygłowic rozpoczęli I etap wdrażania nowego systemu segregacji odpadów dla gospodarstw z budynków wielorodzinnych (suche i mokre oddzielnie).
12.02.2011 -
Eugeniusz Mehlich, trener UKS Eugen Knurów  został zwycięzcą I Plebiscytu "Dziennika Zachodniego" na "Sportową Twarz Gliwic i Powiatu Gliwickiego".
17.02.2011 -
Otwarcie nowej stacji paliw Orlen przy ul. 1 Maja wraz z przebudowanym układem komunikacyjnym i zmianą lokalizacji przystanków autobusowych.
02.2011 -
Decyzją radnych nowe ulice na osiedlu domków jednorodzinnych powstających w rejonie ul. Jęczmiennej będą nosiły nazwy "kwiatowe" (Chabrowa, Stokrotki, Kwiatowa, Różana).
05.2011 -
Miasto zajęło dziesiąte miejsce w Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu według tygodnika Newsweek.
05.2011 -
Wybudowane w 2010 r. rondo u zbiegu ulic Niepodległości, Michalskiego, Rybnickiej i Wilsona otrzymało nazwę "Leśne Zacisze”.
08.2011 -
Na wieży kościoła parafii pw. Cyryla i Metodego zamontowano nowy mechanizm zegarów wraz z wymianą tarcz i wskazówek, które nocą są podświetlane za pomocą nowoczesnych diod.
09.2011 -
Zakończono gruntowną modernizację ul. Szarych Szeregów.
30.09.2011 -
Zakończyło się internetowe głosowanie w konkursie "100 placów zabaw na 100 lat Nivea", w wyniku którego Knurów znalazł się na liście zwycięzców. Nagrodą za zaangażowanie internautów będzie wybudowanie nowego placu zabaw, który powstanie na terenie między Miejską Szkołą Podstawową nr 7 a przedszkolem nr 12.
07.10.2011 -
Uroczystość 20-lecia istnienia szkoły podstawowej nr 9, podczas której  nadano jej imię Marii Konopnickiej. oraz odsłonięto pamiątkową tablicy ku czci nowej patronki.
10.11.2011 -
Zakończono gruntowną modernizację ul. Marynarzy.
17.11.2011 -
Związana z Knurowem, posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Szumilas została Ministrem Edukacji Narodowej w rządzie Donalda Tuska.
10-12.2011 -
Rozbiórka betonowego budynku Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla znajdującego się przy ulicy Szpitalnej na terenie Pola "Foch" oraz demontaż nieczynnego od dawna szybu "Piotr" (KWK Knurów-Szczygłowice, ruch "Knurów" przy ul. Kopalnianej).
12.2011 -
Wyremontowano wiadukt kolejowy nad ulicą Wilsona.
2012 -
Zakończenie wyburzania zabudowań cegielni Komako (d. Machoczka) przy ul. 1-go Maja.
2012 -
Odnowiono pomnik na zbiorowej mogile powstańców śląskich i jeńców wojennych na cmentarzu przy ul. 1 Maja.
04.2012 -
Oddano do użytku siłownię zewnętrzną na skwerze między ulicami Ułanów oraz Szpitalną..
05.2012 -
Pod nazwą "Knurów - zawsze po drodze" rozpoczęto kampanię promującą tereny inwestycyjne w Knurowie.
05.2012 -
Miasto zajęło czwarte miejsce (ex aequo z Będzinem) w Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu według tygodnika Newsweek.
05.2012 -
Odnowiono skwer znajdujący się pomiędzy al. Lipową a ul. Kapelanów Wojskowych - powstały nowe alejki, oświetlenie, zainstalowano ławki, a całość została obsadzona różnego rodzaju roślinnością.
05.2012 -
Miasto zajęło piąte miejsce w Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu według tygodnika Newsweek.
30.05.2012 -
Z krajobrazu Krywałdu zniknął budynek byłej dyrekcji dawnych Zakładów Tworzyw Sztucznych "Krywałd-Erg".
30.06.2012 -
Otwarcie budynku handlowego Dino przy ul. Ułanów.
07.2012 -
Zakończenie dwuetapowej modernizacji hali sportowej i krytej pływalni MOSiR w Szczygłowicach.
01.08.2012 -
Oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci wybudowanego w ramach akcji "100 placów zabaw na 100 lat Nivea".
05.08.2012 -
Uruchomienie nowej fontanny w parku przy ul. Dworcowej.
09.2012 -
Zrekonstruowano park przy ulicy Michalskiego i Jordana.
08.10.2012 -
Oddano do użytku halę sportową przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego.
18.10.2012 -
Otwarto pełnowymiarowe boisko piłkarskie przy al. Lipowej.
13.11.2012 -
Po wakacyjnej, a zarazem technicznej przerwie, otwarto Kino Scena Kultura, które zostało wyposażone w sprzęt umożliwiający wyświetlanie filmów w technice cyfrowej.
12.2012 -
Otwarcie marketu Lidl przy ul. Prusa oraz Aldi w pawilonie przy ul. Kapelanów Wojskowych.
12.2012 -
Ponad 100-letnie koła szybowe zdemontowane ze zlikwidowanego szybu "Piotr" zostały przekazane do Muzeum Ziemi Górnośląskiej w niemieckim Ratingen.
31.03.2013 -
Bogdan Litwin zrezygnował ze stanowiska prezesa LWSM po ponad 25 latach sprawowania tej funkcji. Nowym prezesem został Eugeniusz Jurczyga.
23.05.2013 -
Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła w Krywałdzie
28.07.2013 -
Po 23 latach pracy ze szczygłowickiej parafii odszedł na emeryturę ks. proboszcz Jerzy Zelder.
11.2013 -
Oddano do użytku siłownię zewnętrzną na skwerze przy ul. Ogana.
13.11.2013 -
Z okazji 15-lecia powiatu uroczyście nadano tytuły Honorowego Obywatela Powiatu Gliwickiego minister Krystynie Szumilas, prof. Jerzemu Buzkowi oraz Zbigniewowi Pańczykowi – pierwszemu staroście gliwickiemu.
04.12.2013 -
W ramach obchodów barbórkowych przybył do Knurowa biskup diecezji charkowsko-zaporoskiej, Marian Buczek. W parafii pw. Cyryla i Metodego zaprezentowano mu dzwon, symbol pamięci o tragedii śląskiej, noszący imię prymasa Polski Augusta Hlonda, który podarował parafii św. Józefa w Doniecku arcybiskup Skworc. Zawiśnie w specjalnie zbudowanej dzwonnicy niedaleko kopalni donieckich, miejsca kaźni wielu Górnoślązaków. Będzie przypominał, o tych co umarli, by ci, którzy żyją, nie zapomnieli.
31.12.2013 -
Z końcem roku przesłał funkcjonować Hotel Miejski przy ul. Floriana.
12.2013 -
Zakończono budowę nowego płotu wokół szpitala (na odcinku wzdłuż ul. Niepodległości i częściowo ul. Ogana). 
12.2013 -
Ze względu na zły stan techniczny rozebrano budynek przy ul. Niepodległości 26 położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Kina Sceny Kultura.
12.2013 -
Zakończono pierwszy etap przebudowy targowiska przy ulicy Szpitalnej. Obok budynku przystanku autobusowego zbudowano wiatę, budynek gospodarczo-sanitarny oraz uporządkowano i zbudowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Powstała także instalacja monitoringu targowiska.
12.2013 -
Zakończono kompleksową modernizację odcinka al. Piastów w Szczygłowicach (od osiedla za wiaduktem kolejowym do skrzyżowania z ul. Parkową).
??.03.2014 -
Uruchomienie przez malarkę naiwną Sybillę Golec autorskiej "Galerii pod Aniołem" w rodzinnym domu przy ul. Niepodległości 65.
01.2014 -
Przeniesienie filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z salek katechetycznych przy ul. Niepodległości do budynku przy ul. Dworcowej 10A
06.2014 -
Zakończono prace rekultywacyjne na zdegradowanym szkodami górniczymi terenie koryta potoku Wilcza w Szczygłowicach (za wieżowcami przy alei Piastów). W części zachodniej powstały trzy wzniesienia o charakterze rekreacyjno-sportowym, na obszarze wschodnim stworzono teren parkowo-łąkowy - powstały trawniki i ścieżki spacerowe.
26.04.2014 -
Oficjalne otwarcie Domu Kultury w Szczygłowicach po trwającej niespełna dwa lata gruntownej przebudowie obiektu (niemal od podstaw zbudowano salę widowiskową, zainstalowano m.in. specjalne materiały dźwiękochłonne na ścianach i suficie, nowe oświetlenie i nagłośnienie oraz filtry oczyszczające powietrze, na nowo wybudowano widownię i wyremontowano scenę, nowe są też garderoby i reżyserka).
11.05.2014 -
Z inicjatywy tenora Adama Sobierajskiego odbył się w Domu Kultury w Szczygłowicach pierwszy koncert "Wieczór z operą i operetką", który stał cykliczną imprezą kulturalną miasta.
14.05.2014 -
Otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Dworcowej.
08.2014 -
Kompania Węglowa SA zakończyła kilkuetapową inwestycję zabezpieczającą przed zalaniem pogranicze Knurowa i Czerwionki-Leszczyn - powstał most-przepust na Bierawce mierzący 70 m długości i 8 m rozpiętości, podwyższono prawe obwałowanie Bierawki, zabezpieczono koryto powyżej wlotu do przepustu oraz przebudowano przepompownię wód na potoku Szczygłowickim.
06.2014 -
W rankingu Dziennika Gazety Prawnej "Perły samorządu" Knurów znalazł się na 6. miejscu w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.
01.08.2014 -
Jastrzębska Spółka Węglowa SA kupiła od Kompani Węglowej SA za 1,49 mld zł kopalnię "Knurów-Szczygłowice".
08.09.2014 -
W wieku 78 lat zmarł wieloletni proboszcz krywałdzkiej parafii ks. Stefan Gruszka. Został pochowany na cmentarzu przy ul. 1 Maja, obok grobowca ks. Rajmunda Stachury.
09.2014 -
Obchody 60-lecia istnienie Liceum Ogólnokształcącego. Z tej okazji szkole został nadany sztandar, odbył sie jubileuszowy Zjazd Absolwentów oraz została wydana okolicznościowa publikacja książkowa.
14.09.2014 -
Z udziałem księży i wiernych z parafii świętych Cyryla i Metodego odbyła się uroczystość powrotu na swoje miejsce odnowionego krzyża przy ul. Niepodległości.
10.2014 -
W szczygłowickim parku NOT uruchomiono trzecią z kolei siłownię pod chmurką powstałą z miejskich funduszy.
11.2014 -
Na stanowisko Prezydenta Miasta po raz 4. zostaje wybrany Adam Rams, który w wyborach samorządowych uzyskał poparcie na poziomie 80,66% (10897 głosów). Wicestarostą powiatu gliwickiego zostaje knurowianka Ewa Jurczyga.
04.11.2014 -
Oficjalne przekazanie kluczy lokatorom nowego budynku mieszkalnego MTBS przy ul. Batorego, którego budowa rozpoczęła się w lipcu 2013 r.
28.11.2014 -
Otwarcie zbudowanego nad stawem Machoczek parku handlowego pod nazwą "Galeria Stara Cegielnia".
11.2014 -
Zakończono remont ul. Lotników i ul. Mieszka I (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Dąbrowskiego).
12.2014 -
Scena - krąg taneczny wybudowany przed 20 laty w parku przy ul. Ogana i 1 Maja został poddany remontowi generalnemu.
11.2014 -
Zakończono gruntowną modernizację siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej (odmienione wnętrza, nowe wyposażenie i nowoczesny sprzęt multimedialny).
04.2015 -
Poświęcenie 37-głosowych organów piszczałkowych w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, które zastąpiły organy elektroniczne. Instrument został zbudowany w oparciu o organy wykonane na początku XX wieku przez firmę Schlag&Sohne. Zostały one zakupione od Akademii Muzycznej w Katowicach, do której trafiły w 1953 r. przywiezione z jednego z wałbrzyskich kościołów. Na kończenie uroczystości odbył się koncert organowy w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego.
06.2015 -
Droga łącząca ulice Zwycięstwa i Stawową wiodąca do kościoła parafialnego w Krywałdzie otrzymała nazwę: ul. Kościelna.
22.11.2015 -
Na cmentarzu parafialnym przy ul. 1 Maja odbyło się uroczyste poświęcenie nowego nagrobku ks. Alojzego Koziełka i jego rodziny.
18.06.2016 -
Otwarcie nowego kąpieliska "Leśne Zacisze".
07.2016 -
Nowe rondo na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej, 26 Stycznia otrzymało nazwę "Cztery Pory Roku". Rondo w ciągu ul. Dworcowej przy wjeździe na autostradę A1 otrzymało imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.
28.06.2016 -
Otwarcie nowo wybudowanego budynku żłobka publicznego zlokalizowanego przy ul. Wiosennej 1.
01.08.2016 -
Przejazd kolarzy przez miasto w ramach 4 etapu 24. Tour de Pologne. Przy ul. Kosmonautów zlokalizowana została premia specjalna.
08.2016 -
Zakończenie remontu ul. 1 Maja na odcinku od ul. Wilsona do ul. Kosmonautów wraz z wykonaniem lewoskrętów w ul. Dąbrowskiego i ul. Kazimierza Wielkiego.
04.04.2017 -
Zakończył się remont generalny budynku przy ul. Dworcowej 13 w ramach pilotażu programu rewitalizacji III Kolonii.
08.2017 -
Klub Sportowy Concordia zawiesił udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich w sezonie 2017/2018.

 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone