Strona główna

 
Rys historyczny

III RP
 

Od 1989 roku, kiedy upadł w Polsce komunizm (lub jak niektórzy wolą: socjalizm) nastały czasy niepodległej III RP. W 1990 roku dochodzi do pierwszych wyborów samorządowych, w wyniku których wygrywają ludzie "Solidarności". Pierwszym prezydentem Knurowa III RP zostaje Romuald Myga, który sprawował tę funkcję przez dwie kadencje. Jedną z pierwszych decyzji nowej Rady Miasta jest zmiana nazw niektórych ulic i osiedli. Osiedle 30-lecia PRL zmienia nazwę na osiedle Wojska Polskiego I, natomiast osiedle Ludowego Wojska Polskiego przyjęło nazwę Wojska Polskiego II.

 
W 1991 roku zostaje powołana Straż Miejska oraz oddana zostaje do użytku Szkoła Podstawowa nr 9. W 1992 roku zostaje założona Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, której celem jest zwiększanie aktywności ekonomicznej poprzez promowanie lokalnych osiągnięć, a także wszechstronny rozwój gospodarczy i kulturalny miasta. Fundacja ta powołała w 1993 roku "Inkubator Przedsiębiorczości" - jednostkę, która pomaga każdemu, kto uruchamia własną firmę lub rozszerza dotychczasową działalność, tworząc nowe miejsca pracy. Dzięki samorządności, Knurów staje się coraz ładniejszy, powstają nowe budynki (m.in. nowa siedziba Urzędu Miejskiego). Od 1995 r. przyznawana jest doroczna nagroda "Laur Knurowa" Otrzymują ją osoby, firmy lub instytucje, za wybitne osiągnięcia rozsławiające miasto oraz za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w różnych dziedzinach. Czynione są inwestycje proekologiczne, za które miasto otrzymało trzykrotnie (w 1999, 2000 i 2001 roku) prestiżowy tytuł "Gmina przyjazna dla środowiska". Od 1991 roku wydawany jest lokalny tygodnik "Przegląd Lokalny". W latach 1997-2006 roku działo samorządowe radio "Fan" 88,1 FM (aktualnie RMF Maxxx).

 

W roku 2001 definitywnie przestają działać dwa, mocno wpisane w historię miasta, zakłady przemysłowe: ZTS "Krywałd-Erg" oraz Koksownia. W 2003 r. oddano do użytku przedłużenie ul. Szpitalnej, które połączyło Knurów z drogą krajową 78 (Gliwice-Rybnik). W 2005 r. odbyło się szereg imprez kulturalnych związanych z obchodem jubileuszu 700-lecia miasta. W czerwcu 2005 r. przyznano, po raz pierwszy, tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Knurowa". Otrzymał go Jerzy Dudek. W tym samym roku, stary ratusz zostaje gruntownie wyremontowany, a w miejsce niebezpiecznego skrzyżowania ulic: 1-go Maja, Dworcowej, Kopalnianej, Niepodległości, powstaje pierwsze knurowskie rondo, któremu nadano imię Jana Pawła II. Po czterech latach budowy, w maju 2006 r. oddany został do użytku nowy cmentarz komunalny przy ul. Rakoniewskiego.

 

Rok 2007 zapisze się w historii miasta jako rok licznych inwestycji budowlanych (m.in.: budynki mieszkalne przy ul. 1 Maja, domy wielorodzinne przy ul. Ogrodowej i ul. 26 Stycznia, hipermarket Tesco) i modernizacyjnych (stary cmentarz, park przy rondzie, park NOT w Szczygłowicach).

Dużą szansą na kolejne inwestycje i powstanie nowych miejsc pracy jest  objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszaru ziemi (16 hektarów) u zbiegu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia. Intensywny rozwój miasta związany jest również z rozpoczęciem zagospodarowania sporego obszaru w ok. ul. Ziętka i ul. 26 Stycznia pod budowę osiedla domków jednorodzinnych.

 

Dzięki działalności Towarzystwa Miłośników Knurowa wydano w ostatnich latach kilka książek dotyczących miasta, a także powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W ostatnim czasie miasto zyskało klika nowych boisk wielofunkcyjnych, w tym Orlik 2012 oraz pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także sezonowe lodowisko.

W 2009 r. Knurów uzyskał bezpośrednie połączenie z autostradą A1, a dzięki bliskiemu węzłowi w Gliwicach-Sośnicy, z autostradą A4. Tak świetna lokalizacja miasta daje nadzieję na ściągnięcie inwestorów, co powinno wpłynąć na dalszy rozwój miasta.

 

W roku 2010 rozpoczęła się jedna z największych inwestycji w historii miasta: "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych", która obejmuje bardzo szeroki zakres prac. Inwestycja warta 112 milionów złotych została dofinansowana ze środków unijnych na kwotę ponad 91 milionów zł.

 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone