Strona główna

 
Honorowy Obywatel Miasta Knurowa

Zasady przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Knurów” zostały zatwierdzone uchwałą Rady Miasta na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 6 czerwca 2005 r.

Podczas tej samej sesji, na wniosek prezydenta miasta Adama Ramsa,  uchwalono jednomyślnie, że pierwszym "Honorowym Obywatelem" zostanie Jerzy Dudek.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: "Jeden z największych obecnie sportowców polskich Pan Jerzy Dudek jest osobą, która dzięki swojemu talentowi i umiejętności, a także ciągłej pracy nad sobą stanowi wzór dla młodzieży i dorosłych. Pokazał on, że dzięki wytrwałości można trafić na usta całego świata z małej dzielnicy Knurowa - Szczygłowic. Jednocześnie można zostać osobą skromną i chętną do pomocy, osobą, która zawsze pamięta o swoich korzeniach. Wielokrotnie podkreślał, że wielką karierę rozpoczynał w naszej miejscowości, w klubie z wieloletnimi tradycjami - Concordii Knurów. Wielokrotnie udzielał, obecnie udziela i dalej będzie udzielał pomocy materialnej, szczególnie młodym piłkarzom Concordii. Dzięki jego postawie miasto Knurów znane jest w Polsce, w Europie, a po ostatnim sukcesie i w świecie. Pan Jerzy Dudek może być wzorem do naśladowania, których tak bardzo brakuje w tych, jakże trudnych dla dzieci i młodzieży nie tylko naszego miasta, czasach. Jest osobą, która już weszła do Unii Europejskiej i wskazuje jedną z dróg, którą mogą podążać w przyszłość nasze dzieci..."

Nadanie tytułu wraz z przekazaniem symbolicznych kluczy do bram miasta, odbyło się 18 czerwca 2005 r. podczas meczu „Jerzy Dudek i Przyjaciele”, który był jednym z wielu imprez towarzyszących obchodom 700-lecia Knurowa.
 
 

Prezydent Knurowa Adam Rams i Honorowy Obywatel Miasta Knurowa Jerzy Dudek przed rozpoczęciem meczu "Jerzy Dudek i Przyjaciele"
 
 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone