Strona główna

 
Jarosław Figaszewski. III Kolonia Robotnicza w Knurowie na tle ówczesnych osiedli patronackich

Wybrane problemy kształtowania przestrzeni miejskiej

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
Seria: Architektura (zeszyt 32)

Jarosław Figaszewski

III Kolonia Robotnicza w Knurowie na tle ówczesnych osiedli patronackich

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Gliwice 1996
 


Od autora (streszczenie artykułu)

 
Opracowanie dotyczy miejsca III Kolonii Robotniczej w Knurowie w rozwoju budownictwa patronackiego Górnego Śląska i roli, jaka w nim odegrał niemiecki urbanista Karl Henrici. Pierwsza część stanowi ogólny zarys historycznego rozwoju osiedli robotniczych do drugiej wojny światowej. Druga część analizuje kształt urbanistyczno-architektoniczny przedmiotowego osiedla z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych rozwiązań. 
 
Tekst zawiera mapki, plany, zdjęcia.

 

 


Jarosław Figaszewski - Trzecia Kolonia Robotnicza w Knurowie na tle ówczesnych osiedli patronackich (1,7 MB)


Udostępniono za zgodą autora i wydawcy publikacji.
 

 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone