Strona główna

 
Adam Lisik. Architektura sakralna. Projekty i realizacje.
Knurów - kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Częstochowskiej.

Adam Lisik

Architektura sakralna. Projekty i realizacje.

Monografia nr 243

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Gliwice 2010O autorze

 
Adam Lisik - profesor zwyczajny dr hab. inż. architekt, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po siedmioletnim stażu zawodowym w 1966 roku rozpoczyna pracę dydaktyczno-naukową na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Doktorat (1970), habilitacja (1992, tytuł profesora (1996).

Autor ponad 200 zrealizowanych ważnych obiektów architektonicznych o zróżnicowanych programach użytkowych, do których należą między innymi domy mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, obiekty sakralne, w tym kościoły i kaplice oraz Ołtarz Papieski w Gliwicach (1999).

Projekty autorskie i ich realizacje eksponowane w kraju (Kraków, Katowice, Kielce, Gliwice, Nysa, Warszawa) i za granicą (Toronto, Halle, Praga, Lwów) stanowiły także tworzywo dla prac naukowo-badawczych i wydawnictw.

Autor licznych publikacji wydanych w kraju i za granicą (ok. 40 prac naukowych i ponad 80 publikacji). Posiada Status Architekta Twórcy nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, uprawnienia w zakresie projektowania architektonicznego i wykonawstwa oraz Status Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności architektonicznej, jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Śląskiej Okręgowej Izby Architektów; Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej (1972-2007) oraz Komisji Naukowej PAN w Katowicach. Współpracował z jednostkami projektowymi i naukowymi w kraju i za granicą. Za osiągnięcia zawodowo-twórcze, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne autor otrzymał wiele wyróżnień, podziękowań, nagród resortowych i odznaczeń państwowych.
 
 


 

Notka wydawnicza

Praca stanowi przegląd projektów i realizacji budownictwa sakralnego, którego uzupełnieniem i komentarzem są luźne teksty wkomponowane w konstrukcje książki: poprzedzające prezentację (refleksje i przemyślenia autorskie) i o charakterze ogólnych uwag syntetyzujących na zakończenie prezentacji. Teksty te stanowią cenne poszerzenie części albumowej. Przedstawione realizacje prezentują zagadnienia odpowiadające "myśleniu o architekturze” w ujęciu autora.
 
 

Z okładki książki

Podjęta przez autora tematyka pracy jest związana bezpośrednio z jego twórczością projektową w zakresie architektury. Stanowi podsumowanie jego osiągnięć na tym polu zainteresowań zawodowych i badawczo-naukowych. Można ją uznać za rodzaj autobiografii zawodowej. W pracy przedstawiono metodę projektowania obiektów sakralnych wynikającą z wtasnych doświadczeń autora, nazwaną przez niego zasadą Otwartych Struktur Architektonicznych. [...] Książka ma charakter pracy naukowej. [...] Podjęty temat został przedstawiony w sposób analityczny, umożliwiający dokonywanie porównań pomiędzy obiektami sakralnymi kreowanymi przez autora. [...] Poza złożoną częścią zasadniczą monografia zawiera na końcu suplement. Znalazł w nim miejsce rozdział poświęcony metodom traktowania problematyki sakralnej w pracach studentów i pracowników Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Główną część suplementu stanowią jednak opinie i analizy innych autorów dotyczące twórczości projektowej Adama Lisika. Można je potraktować jako dalsze przybliżenie idei twórczych, sposobu rozumowania oraz zawartości treści symbolicznych w stworzonych przez niego dziełach architektonicznych. [...] Biorąc pod uwagę aktualność tematyki, walory merytoryczne pracy oraz potencjalnie wysoką jakość graficzno-ilustracyjną (szczególnie w przypadku druku fotografii barwnych), a także uwzględniając znaczącą wartość dydaktyczną i niewątpliwą użyteczność pracy dla projektantów - architektów uważam, że publikacja pracy będzie cennym wkładem w powiększenie zasobów literatury w tej dziedzinie o kolejną wartościową pozycję. [...]

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn


Praca stanowi w istocie swoiste resume dokonań twórczych Prof. A. Lisika w dziedzinie architektury sakralnej i budownictwa kościelnego. Jest przede wszystkim „albumem projektów i realizacji", którego uzupełnieniem, a konkretniej - komentarzem -są luźne teksty wbudowane w konstrukcję książki: (1) poprzedzające prezentację (refleksje i przemyślenia autorskie) i (2) o charakterze ogólnych uwag syntetyzujących (suplement) - zakończenie prezentacji hirudina. Teksty te stanowią cenne „poszerzenie" części albumowej, nadając jej głębsze niż tylko czysto „warsztatowe" pogłębienie treści intelektualnych. [...] Praca w przyjętej formie i merytorycznej zawartości w pełni podkreśla osobowość jej autora, współkreując zawartość i znaczenie prezentowanych dokonań twórczych. [...] Praca, klasyfikowana jako monografia w przyjętej formie publikacji, formatu, układu tekstu, doboru i układu ilustracji, prezentuje wysoki poziom edytorski. [...]

Prof. zw. dr hab inż. arch. Adam-Maria Szymski

 
Udostępniony do pobrania fragment książki, poświecony jest kościołowi Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. Publikacja zawiera opis autorski projektu, rysunki i zdjęcia (m.in. jak wg zamysłu autora powinien wyglądać knurowski kościół).


Adam Lisik - "Architektura sakralna. Projekty i realizacje". Knurów - kościół rzymsko-katolicki. (4,4 MB)


Udostępniono za zgodą autora i wydawcy publikacji.

 
 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone