Strona główna

 
Placówki oświatowe
Nazwa
Adres
Żłobek Miejski "Kraina Maluszka"
ul. Wiosenna 1
32 235-27-72
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Lotników 3
32 235-27-74
Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Kilińskiego 10
32 235-27-75
Miejskie Przedszkole nr 5
ul. Michalskiego 27
32 235-27-78
Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Dąbrowskiego 21a
32 235-27-81
Miejskie Przedszkole nr 10 
ul. Ogana 2
32 235-27-83
Miejskie Przedszkole nr 12 
ul. Armii Krajowej 5
32 235-27-85
Miejskie Przedszkole nr 13
ul. Piłsudczyków 4
32 235-27-87
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe nutki"
ul. Sztygarska 2 i 4
32 235-27-76
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
Oddziały gimnazjalne d. MG nr 1
ul. Słoniny 1 / ul. Koziełka 7
32 235-27-15
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Wilsona 22
32 235-27-27
Miejska Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Michalskiego 27
32 235-27-30
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
Oddziały gimnazjalne d. MG nr 4
ul. Kilińskiego 6
32 330-41-20
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
Oddziały gimnazjalne d. MG nr 2
ul. Batorego 5 / ul. Batorego 7
32 235-27-35
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 
ul. Jedności Narodowej 5
32 235-27-39
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 
Oddziały gimnazjalne d. MG nr 3
al. Lipowa 12
32 235-27-45
Zespół Szkół Specjalnych
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
ul. Szpitalna 25
32 235-20-22
Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
Liceum Ogólnokształcące
I Liceum Profilowane
ul. 1-go Maja 21
32 235-19-61
Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
Liceum Ekonomiczne
II Liceum Profilowane
II Liceum Ogólnokształcące 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Policealne Studium Zawodowe
Szkoła Policealna nr 1
ul. Szpitalna 25
32 235-10-82
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
Technikum Elektryczno-Mechaniczne
Technikum Górnicze dla Dorosłych
Szkoła Policealna nr 2
ul. Szpitalna 29
32 336-24-01
Miejska Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Kosmonautów 5a
32 235-14-76
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
al. Lipowa 12
32 235-27-13
Szkoła Muzyczna YAMAHA 
ul. Dworcowa 38A
32 423-16-51
 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone