Strona główna

 
Wydawnictwa

Pierwszy z przedstawionych planów Knurowa został wydany w 1990 roku (1) i zawiera on bardzo dużo informacji, ale niestety w znaczący sposób już nieaktualnych.

Plan wydany 8 lat później (2) ma charakter folderu reklamowego, gdyż na pierwszym miejscu zadbano o informacje dotyczące działających na terenie miasta firm.

W 2000 roku ukazały się aż dwa plany. Pierwszy (3) wydany został przy współpracy z Urzędem Miejskim oraz tygodnikiem "Przegląd Lokalny". Jego zawartość jest pośrednia między planami (1) i (2). Oprócz reklam knurowskich firm (na szczęście nie zakrywają one zasadniczej część planu) zamieszczono tam m.in. informacje o proekologicznych działaniach miasta i kilka zdjęć Knurowa.

Kolejny plan (4) jest podobny do poprzedniego (3), jednak zawiera mniej dodatkowych informacji.

Jeden z nowszych planów (5) jest kolejnym typowym wydawnictwem reklamowym, bardzo podobnym do wcześniej wydanych. Oprócz reklam knurowskich firm, umieszczono plan centrum oraz podstawowe informacje o mieście (dane teleadresowe, charakterystyka gminy, proekologiczne działania gminy).

Plan (6), mimo, iż reklamowany jako "nowe opracowanie zgodne z GPS", zawiera szereg błędów (np. dowiadujemy się, że w Szczygłowicach nadal istnieje "w całości" ul. Korfantego i, mało tego, kursują nią autobusy komunikacji miejskiej - zamiast ul. Lignozy). Plan nie zawiera reklam, ani jakichkolwiek informacji o mieście - istnieje jedynie spis ulic.

Najnowszy plan (7) został wydany z okazji 700-lecia Knurowa. Wydawnictwo to jest jednym z lepszych, gdyż zawiera wszystkie informacje, jakie powinny się pojawić: aktualny plan główny i plan centrum, spis ulic, krótka charakterystyka miasta, zdjęcia przedstawiające ważniejsze obiekty na terenie miasta (wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji na planie). Zmieściły się również reklamy miejscowych firm.

W 2008 r., na zamówienie i przy współpracy Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz dzięki finansowaniu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydana została "Mapa atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych Powiatu Gliwickiego" (8). Na terenie Knurowa zaznaczono 12 obiektów. Mapa zawiera obszerną (jak na tego typu wydawnictwo) część opisową z wieloma zdjęciami (historia, współczesność, wybrane zabytki architektury, atrakcje turystyczne, środowisko i przyroda, chronione obszary przyrodnicze, informator).

Powiat Gliwicki - Mapa turystyczna (9) wyd. w 2009 r. to zaktualizowana (wyd. II) wersja mapy, na podstawie której powstało wydanie specjalne na zamówienie Starostwa Powiatowego (8). Nie dziwi więc identyczna skala oraz zbliżona (choć zaktualizowana) treść. Dodano dosyć obszerny opis poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu Gliwickiego.

Ogólne plany Knurowa (czytaj: mniej dokładne i bez informacji dodatkowych) zawierają również różnego rodzaju mapy i atlasy (głównie obejmujące teren Śląska).

 
 
1990 r.
1998 r.
2000 r.
 
(1)
OPGK, PPWK
Katowice 1990
 
(2)
ABW Graf, RUCH
Kraków 1998
 
(3)
Edytor s.c.
Ornontowice 2000
 
  
2000 r.
2002 r.
2003 r.
 
(4)
Promocja
Chorzów 2000
 
(5)
Edytor, JOTA
Knurów 2002
 
(6)
Mapy Ścienne Beata Piętka
Katowice 2003
 
  
2005 r.
 
(7)
Edytor RM
Gliwice 2005
 
(8)
PGK Katowice
Starostwo Powiatowe
Katowice 2008
 
(9)
PGK Katowice
Katowice 2009 (wyd. II)

 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone