Strona główna

 
Maria i Antoni Słonina
Maria Słonina (zdjęcie z książki "Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej".)  Antoni Słonina (zdjęcie z książki "Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej".)

 
Antoni Słonina urodził się 5 czerwca 1878 r. w Bykowinie na Górnym Śląsku (ob. dzielnica Rudy Śląskiej). Jego żona - Maria Słonina pochodziła z wioski Cielmice w powiecie pszczyńskim.
 
Antoni Słonina był pierwszym przewodniczącym knurowskiego koła Związku Zawodowego Polskiego (ZPP). Była to największa organizacja robotnicza o wybitnie polskim obliczu (założona w Knurowie w 1911 r. przez Edwarda Nokielskiego), która walczyła o poprawę warunków życia ludzi pracy na Górnym Śląsku. W mieszkaniu Antoniego i Marii, odbywały się zebrania miejscowych członków ZZP, gdyż właściciele większych lokali bali się represji ze strony władz pruskich.
 
W 1913 r. powstało w Knurowie Towarzystwo Śpiewu "Jedność", do którego należeli oboje małżonkowie. W ich mieszkaniu odbywały się lekcje śpiewu.
 
W tym samym roku, Antoni utracił pracę na kopalni, co powszechnie traktowano jako szykanę władz pruskich za jego aktywną działalność związkową i społeczną. Zatrudnił go wówczas miejscowy proboszcz jako grabarza. W tym czasie małżonkowie założyli skład trumien, które Maria sama wyklejała i malowała.
 
Po wybuchu wojny, Antoni został powołany do wojska. Pod nieobecność męża, od 15 października 1915 roku do 1 lipca 1918 roku, Maria nadal bardzo aktywnie działała w ZPP -  Oddział Górniczy w Knurowie (jak pisze I. Libura: "była prezeską, sekretarką i skarbniczką" ).
 
Po powrocie z wojska, Antoni Słonina brał udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich, a w okresie plebiscytu należał do aktywnych działaczy narodowych. Również Maria Słonina brała czynny udział we wszystkich powstaniach śląskich, dawała pokoje do narad konspiracyjnych, gościła powstańców, udostępniała dom i grunt do przechowania broni i sama nocami wraz z mężem chowała broń do kryjówek. W okresie plebiscytowym pracowała gorliwie w towarzystwach kobiecych. Na podwórzu Słoninów odbywały się wiece i zgromadzenia polskie. W dniu głosowania Maria przyjmowała gości pozamiejscowych, szczególnie opiekowała się osłabionymi staruszkami, żeby nie stracić ani jednego głosu za Polską.
 
W uznaniu zasług Antoniego i Marii, komisarz rządu polskiego Wojciech Korfanty przysłał obojgu małżonkom dyplom honorowy z napisem: "Za dzielność i ofiarna służbę Ojczyźnie ku pamięci przebytych znojów około połączenia Prastarej Ziemi Śląskiej z Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską. Dan w Bytomiu 3 Maja 1921 roku".
 
W niepodległej Polsce, w latach 1920-1922 Antoni Słonina był sołtysem, a w latach 1922-1927 - pierwszym naczelnikiem gminy Knurów i urzędu okręgowego. Za jego kadencji zbudowany został Pomnik Powstańców Śląskich oraz stadion przy ul. Dworcowej. Jego żona, w trudnych latach powojennych, prowadziła dla 300 biednych dzieci kuchnię z darów Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.
 
W okresie drugiej wojny światowej, aż do aresztowania działał w tajnej organizacji podziemnej. 28 marca 1944 roku został aresztowany i osadzony w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, w którym zginął 15 stycznia 1945 roku. Urna z jego prochami spoczywa w Knurowie, a na nagrobku możemy przeczytać: "Nie bójcie się tych, którzy ciała zabijają, ale duszy zamordować nie mogą". Maria Słonina zmarła w 1948 roku.
 
Antoni Słonina został uhonorowany wieloma odznaczeniami, dyplomami i odznakami, m.in. Medalem Niepodległości i Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności. W uznaniu zasług,  jego imieniem została nazwana ulica, przy której znajduje się m.in. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1.
 
 
 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 (2004 r.)

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, na budynku której znajdowała się tablica z nazwą ulicy
oraz tablica z krótkim życiorysem Antoniego Słoniny. Po remoncie budynku szkoły, tablica z życiorysem została usunięta. Powstała jednak nowa i znajduje się wewnątrz szkoły


Tablice: z nazwą ulicy i krótkim życiorysem Antoniego Słoniny na budynku MSP nr 1  Nowa tablicabz krótkim życiorysem Antoniego Słoniny znajdujaca się wewnątrz budynku MSP nr 1

Stara i nowa tablica z życiorysem Antoniego Słoniny
 

 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone