Strona główna

 
Pięć pokoleń przy ul. Koziełka 11

Autor:  Damian Dusza (damian-dusza@wp.pl)
 
 
Chciałbym opowiedzieć historię budynku przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 11, który stał się domem już dla piątego pokolenia naszej rodziny.

Cała historia rozpoczyna się od Augusta Gwoździa (Gwosdz) urodzonego 20.07.1885 r. w Świętochłowicach (Schwientochlowitz O/S) i Marii Przybyła (Przibylla) urodzonej 18.01.1888 r. w Grabówce (Saikenhoym O/S).
  

August Gwóźdź

Maria Gwóźdź z domu Przybyła

August Gwóźdź

Maria Gwóźdź z domu Przybyła

 

Moja prababka Maria wyjechała z małej wioski w obecnym województwie opolskim do prężnie rozwijającego się ośrodka przemysłowego, jakim w ówczesnym czasie były Świętochłowice. Poszła w ślady swoich dwóch starszych sióstr, które już na stałe wcześniej się tam osiedliły. Tam poznała mojego pradziadka Augusta, za którego wyszła za mąż 17.05.1909 r. w  Bierawie (Reigestfelt O/S) w ob. woj. Opolskim.

 

A. Gwóźdź - Dom Towarowy

Maria i August Gwoździowie często zmieniali miejsce zamieszkania podążając za pracą, począwszy od wyżej wymienionych Świętochłowic, przez Katowice, Czuchów i Knurów, do którego przybyli około 1915 r.

Początkowo zamieszkali na osiedlu robotniczym "Kolonia III" przy obecnej ulicy Słoniny.

 

A. Gwóźdź - Dom Towarowy

W 1926 r. wydzierżawili grunt kościelny i wybudowali dom. Mieścił się on początkowo na ulicy Kościelnej 7.

W późniejszych latach nazwy ulicy i numery domu kilkukrotnie się zmieniały: Herman Göring Strasse 9, Juliana Marchlewskiego 9, Ks. Alojzego Koziełka 11.

Tym o to sposobem Gwoździe stali się budowniczymi i za razem pierwszym pokoleniem mojej rodziny mieszkającym w tym domu.

 

Pradziadkowie mieli czworo dzieci: Emilię (ur. 04.04.1910 r. w Święto- chłowicach (Schwientochlowitz O/S), Henryka (ur. 29.08.1911 r. w Katowicach (Katowitz O/S), Pawła (ur. 17.07.1913 r. w Czuchowie (Czuchow O/S) i moją babcię Łucję (ur. 24.06.1920 r. w Knurowie  - Knurów po plebiscycie 20.03.1920 r. należał do II Rzeczypospolitej).

  

 

Dom składał się z części mieszkalnej, mieszczącej się na piętrze, i handlowej, obejmującej cały parter budynku. Pradziadkowie prowadzili "Dom Towarowy”, a pozostałą część powierzchni handlowej wynajmowali. W późniejszych latach rozwinęli działalność o "Magiel Ręczny", który działał do początku lat 80. XX w.

 

Magiel ręczny

Tabliczki:
Sklep Tytoniowy,
Browar Książęcy Tychy, Lewal

Tabliczka:
Magiel ręczny
 

 

Sklep pozostał w rękach mojej rodziny do 1945 r., w późniejszych latach lokal przejęło państwo i pod szyldem "Praktyczna Pani” prowadziło wynajem sprzętu gospodarstwa domowego. Żeby uniknąć dalszej nacjonalizacji lokalu pod pretekstem remontu, udało się przenieść "Praktyczną Panią” do lokalu zastępczego i witryna sklepowa w 1975 r. została zlikwidowana, a lokal zaadaptowany na pomieszczenia mieszkalne, który w tej formie służy nam do dziś.
 

Moi dziadkowie: Łucja Gwóźdź i Ryszard Kostowski (Kostowsky) -  urodzony 14.08.1909 r. w Kończycach (Kuntzendorf O/S), pobrali się 27.08.1939 r. w Knurowie.
 
Ryszard pracował na kolei, w 1941 r. był Dyżurnym Ruchu na stacji kolejowej w Knurowie.
 
Łucja i Ryszard mieli dwoje dzieci: Irenę (ur. 21.02.1941 r. w Knurowie (Knurow O/S) i Mariana (ur. 09.09.1949 r. w Gliwicach ).
 
Kostowscy stali się drugim pokoleniem mieszkającym w naszym domu.

 
Na zdjęciu obok, pierwszy z lewej: dziadek na dworcu kolejowym w Knurowie jako Dyżurny Ruchu.

 
 

Trzecie pokolenie mieszkające w opisy- wanym budynku, to już moi rodzice: Irena Kostowska i Rudolf Dusza (ur. 17.04.1935 r. w Knurowie). Rodzice pobrali się 17.01.1960 r. w Knurowie. Mają czworo dzieci: Janinę (ur. 05.01.1961 r. w Knuro- wie), Marię (ur. 06.11.1965 r. w Knurowie), Dorotę (ur. 05.03.1976 r. w Knurowie) i mnie, Damiana (ur. 28.03.1980 r. również w Knurowie).

Czwartym pokoleniem mieszkającym w rodzinnym domu przy ul. Ks. A. Koziełka 11 jest moja siostra Dorota wraz z mężem Tomaszem Musiołem zajmujący piętro budynku, no i oczywiście ja, mieszkając z matką na parterze.

 
Na tym nie koniec, ponieważ 24.06.2006 r. na świat przyszedł Artur Musioł stając się piątym pokoleniem naszej rodziny, zamieszkujący nasz 81 letni dom rodzinny i miejmy nadzieje, że to nie koniec jego barwnej historii.

 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone