Strona główna

 
Wstęp
Witamy w Knurowie!
 

Knurów to 41-tysięczne miasto leżące na południu Polski w województwie Śląskim. Prawa miejskie otrzymał Knurów dopiero w 1951 roku, ale jego początki sięgają wczesnego średniowiecza. 
 
Gwałtowny rozwój Knurowa rozpoczął się z chwilą odkrycia bogatych złóż węgla kamiennego w 1902 roku. Od tego przełomowego wydarzenia aż do niedawna miasto "stało na węglu" (patrz Historia). Eksploatacja tych zasobów wywarła decydujący wpływ na kierunek rozwoju Knurowa, który z osady rolniczej przekształcił się w miasto przemysłowe silnie zurbanizowane. Z chwilą zmiany ustroju w 1989 roku Knurów zmienia oblicze. Z miejscowości podporządkowanej wyłącznie górnictwu, przekształca się w miejsce przyjazne inwestorom rozwijającym inne gałęzie gospodarki.
 
W ostatnich latach prężnie rozwija się więc prywatna działalność gospodarcza. Wiele podmiotów gospodarczych zainteresowanych jest współpracą z kontrahentami zagranicznymi w zakresie sprzedaży produktów i usług, kooperacji, a także udostępniania nowoczesnych urządzeń i technologii. Zagranicznym kontrahentom nieobce są nazwy takich firm jak: Energotechnika, Upos System czy Lexland (zobacz: Linki). Na terenie miasta znajduje się kilka placówek bankowych, a także działają supermarkety należące do znanych sieci handlowych (Biedronka, Tesco, Muszkieterowie Intermarché i Bricomarché).
 
Miasto tworzy wraz z sąsiadującymi gminami 150 tysięczny subregion o charakterze przemysłowo-rolniczym, co wraz z korzystnym położeniem, dogodnymi połączeniami komuni- kacyjnymi, młodą, wykwalifikowaną kadrą stanowią atuty i wyzwanie dla przyszłych inwestorów.
  

Certyfikat dla "Gminy przyjaznej dla środowiska"

Knurów jest liderem w inwestycjach i działaniach proekologicznych. Miasto ma uporządkowaną gospodarkę odpadami (nowoczesne wysypisko śmieci wraz z sortownią i oczyszczalnią ścieków). Trwają intensywne prace przy dalszej likwidacji ogrzewania węglowego oraz budowie w to miejsce przydomowych kotłowni gazowych. Miasto dba również o edukację ekologiczną współfinansując "Centrum Edukacji Środowiskowej". Knurów wraz z okolicznymi gminami utworzył Związek Gmin Zlewni Rzeki Bierawki. Działania gmin stowarzyszonych koncentrują się nad poprawą czystości rzeki będącej dopływem Odry. Działania te obejmują modernizację sieci kanalizacyjnej oraz modernizację istniejących oczyszczalni ścieków. Działania miasta na rzecz ochrony środowiska znalazły szerokie uznanie, czego dowodem jest trzykrotne przyznanie Knurowowi tytułu "Gmina przyjazna dla środowiska" (w 1999, 2000 i 2001 r.) oraz wyróżnienie tytułem "Mecenas polskiej Ekologii" (w 2001 r.).

 
Knurów to miasto gdzie "nie ma cyprysów ani palm", ale gdzie "króluje młodość i gwar" (słowa "Piosenki o moim mieście" napisane ponad 30 lat temu). Mieszkańcy z władzami samorządo- wymi starają się jak mogą, aby również aktualne były słowa "rozkwita gród nasz młody".
 
W Knurowie istnieje duży potencjał rozwoju, co daje podstawy do optymistycznej wizji przyszłości miasta i jego okolic.
 

 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone