Strona główna

 
Źródła - Książki, broszury, prasa

Internet to wspaniałe narzędzie, ale nic nie zastąpi tradycyjnej książki. Poniższa lista to wykaz "lektury obowiązkowej" dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę o Knurowie, a szczególnie jego przeszłość. Większość przedstawionych pozycji dostępne są w Miejskiej Bibliotece Publicznej (patrz Biblioteki). • KNURÓW I KRYWAŁD. KRONIKA NA TLE HISTORII ZIEMI GLIWICKIEJ
  Ks. Alojzy Koziełek
  Wyd. Nakładem Autora, Katowice 1937
   
  Okładka oryginalnego wydania książki (udostępnił: Jan Furgoł)
   
   
  W identycznej formie książka została wydana jako IV Tom w cyklu wydawniczym
  Monografie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku (Katowice 1937)  
   
  Knurów i Krywałd - IV Tom Monografia TPN na Śląsku


  Reprint wydany staraniem Towarzystwa Miłośników Knurowa w 1991 r.

  Knurów i Krywałd - okładka reprintu (wersja w twardej oprawie)  Knurów i Krywałd - okładka reprintu (wersja w miękkiej oprawie)
   
   
  Reprint wydany przez Urząd Miasta Knurowa w 2012 r.

  W porównaniu do pierwszego reprintu, ten został wzbogacony o suplement przedstawiający współczesny Knurów. (napisany przy współudziale Bogusława Szyguły i Hermana Hojki).

  Książka została udostępniona publicznie i można ją przeczytać on-line.

  Knurów i Krywałd - okładka reprintu z 2012 r. • KNURÓW MOJE MIASTO
  Praca zbiorowa pod redakcją S. Wilczka, Knurów 1970

  Knurów Moje Miasto - okładka  Knurów Moje Miasto - strona tytułowa  Program obchodów 666-lecia Knurowa - załącznik do książki (udostępnił: Damian Sontag) • MATERIAŁY POMOCNICZE DO NAUKI HISTORII REGIONALNEJ
  Część 1: "Stąd nasz ród"
  Część 2: "Lata powstań"
  Część 3: "Między wojnami"
  Część 4: "Lata 1939-1989"
  Herman Hojka

  Wyd. na zlecenie Rady Miejskiej w Knurowie, Knurów 1996
   
        • ZARYS DZIEJÓW KNUROWA
  OD KOŃCA XIII WIEKU DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH
  Herman Hojka

  Wyd. Towarzystwo Miłośników Knurowa, Knurów 2005
   
  Zarys Dziejów Knurowa • DZIEJE KNUROWA
  Jacek Schmidt
  Wyd. Nakładem Autora, Gliwice 2011
   
  Dzieje Knurowa • KNURÓW 700 LAT - ALBUM
  Wyd. Urząd Miasta Knurów, Knurów 2005
   
  Album "700 lat Knurowa" • OBLICZA KNUROWA - ALBUM
  Wyd. Urząd Miasta Knurów, Knurów 2009
   
  Album "Oblicza Knurowa" • PARAFIA W KRYWAŁDZIE 1921-2006
  Maria Grzelewska, Jan Furgoł

  Wyd. Agencja Wydawniczo-Reklamowa Vectra, Czerwionka-Leszczyny 2006

  Publikacja ma formę zeszytu, na 55 stronach znajduje się treść obejmująca historię kościoła, parafii oraz wszystkich obiektów kultu religijnego na terenie krywałdzkiej parafii. Ponadto, zamieszczono w niej 52 fotografie z czasów dawnych i obecnych, większość fotografii jest barwnych.
   
   Parafia w Krywałdzie 1921-2006 • KNURÓW WCZORAJ I DZIŚ
  Jan Furgoł, Marek Wydra

  Wyd. Agencja Wydawniczo-Reklamowa Vectra, Czerwionka-Leszczyny 2006

  Publikacja ma formę albumu, w którym na 90 stronach opublikowano 141 "par" zdjęć z obiektami Knurowa: dawniej i dziś. Publikacji patronuje Towarzystwo Miłośników Knurowa.

  Ze wstępu do albumu:

  "Album jest najnowszym opracowaniem na temat naszego miasta. Znajdziecie w nim Państwo zdjęcia archiwalne i współczesne, wykonane w okresie od początku XX wieku do chwili obecnej. Pragniemy przy pomocy fotografii pokazać jak zmieniało się nasze miasto na przestrzeni lat. Staraliśmy się możliwie wiernie zarejestrować na współczesnej fotografii te same miejsca, które przedstawiały dawne ujęcia".

   
   Knurów dawniej i dziś (2006 r.) • Knurów. Dzieje parafii MB Częstochowskiej
  Aleksandra Matuszczyk-Kotulska

  Wyd. Parafia MB Częstochowskiej, Knurów 2012

  Ze wstępu autorki do książki ("Z serca mieszkańców"):

  To pierwsza jak dotąd opublikowana "monografia" dotycząca w całości parafii MB Częstochowskiej w Knurowie. Zawsze w tym miejscu stawiam cudzysłów. Bo tak jak poprzednie moje książki, tak i ta nie pretenduje do pozycji monografii, publikacji wyczerpującej temat do końca. To tyko zarys najważniejszych wydarzeń z historii tej młodej jeszcze parafii dekanatu knurowskiego. W tym roku mija 30 lat od jej erygowania. Wydawać by się mogło, że mało. To jednak ogromna ilość, urodzeń, pogrzebów, wydarzeń, ludzi.

  Starałam się napisać książkę, która byłaby popularno-naukową, barwną opowieścią o parafii, ale nie tylko. Zależało mi, by pokazać czym parafianie żyli przez te lata. Nie chciałam, by była to sucha, okraszona tylko datami, pozycja. Zebrałam więc bardzo dużo zdjęć. Niestety, tylko część się tu zmieściła.

  (...) Mam nadzieję, że książka spodoba się czytelnikom od najmłodszych do tych, którzy znaczna część historii pamiętają z własnego doświadczenia. Może stanie się pomocna dla kolejnych historyków, którzy zainteresują się wspaniałą historią tej młodej parafii. Parafii, która od początku powstała z [pragnienia serca mieszkańców.

  Wywiad z autorką
  ("Ani bułka z masłem, ani flaki z olejem", Przegląd Lokalny nr 33/2012)

   
   Knurów. Dzieje parafii MB Częstochowskiej. Wyd. 2012 • Knurów i Gierałtowice
  Seria: Na Szlaku
  Aleksander Żukowski

  Wyd. Agencja Wydawniczo-Reklamowa Vectra, Czerwionka-Leszczyny 2008

  Ze wstępu do przewodnika:

  Knurów i Gierałtowice. Te dwie na wskroś śląskie gminy w południowej części powiatu gliwickiego są bezpośrednimi sąsiadami. Wiele je łączy. Chociażby silne przywiązanie do regionalnych tradycji i zwyczajów, zwłaszcza tych związanych z górnictwem węgla kamiennego, ale także z ludową obyczajowością. Podobieństwa wykazują także ich losy historyczne, powszechna i żywa pamięć o powstaniach śląskich, których dorobek przypominają jakże liczne tu pomniki i tablice pamiątkowe.

  Ci, którzy dotrą w okolice Knurowa i Gierałtowice, szybko nabiorą przekonania, że trafili do "śląskiego matecznika". Jego autentyczności i kolorytu próżno szukać w większych miastach regionu, które z takim zacięciem eksponują u siebie śląskie dziedzictwo kulturowe.

  W przewodniku zamieszczono opisy krajoznawcze wszystkich znakowanych tras turystycznych przebiegających przez tereny tych gmin. Opisano także kilka propozycji dla turystów szukających wyzwań.

   
   Knurów i Gierałtowice. Wyd. Vectra 2008 • INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO
  ZESZYT 12 - MIASTO KNURÓW
  Piotr Rościszewski, Celina Kotula
  Wyd. Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, Katowice 1994
    • KRONIKA KOPALNI KNURÓW
  Ignacy Janosz

  Knurów 1994
   
  Kronika Kopalni "Knurów" (wyd. 1994 r.)
 • 100 LAT KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO KNURÓW 1903-2003
  Zespół redakcyjny: Stanisław Dolata, Tadeusz Bujoczek, Bogusław Szyguła

  Wyd. Kopalnia Węgla kamiennego "Knurów", Knurów 2003
   
  100 lat Kopalni Węgla Kamiennego Knurów 1903-2003
 • 50 LAT LWSM W FOTOGRAFII
  Wyd. LWSM, Knurów 2009
   
  50 LAT LWSM W FOTOGRAFII (wyd. 2009 r.)
 • PULVERFABRIKEN MAIFRITZDORF -  FOLLMERSDORF - HEINRICHSWALDE
  - KRIEWALD - JESSEN
  W. GÜTTLER - REICHENSTEIN - SCHLESIEN
  Wyd. Pulverfabrik Maifritzdorf, Berlin 1895

  Album wydany dla upamiętnienia 200 rocznicy powstania fabryki prochu Maifritzdorf. Książka zawiera przede wszystkim zdjęcia i rysunki, w tym wiele z fabryki w Krywałdzie.


  Pobierz i przeczytaj

   
  PULVERFABRIKEN Maifritzdorf - Follmersdorf - Heinrichswalde - Kriewald - Jessen (wyd. 1895)
 • ARCHITEKTURA SAKRALNA
  PROJEKTY I REALIZACJE - MONOGRAFIA
  Adam Lisik

  "Praca stanowi w istocie swoiste resume dokonań twórczych Prof. A. Lisika w dziedzinie architektury sakralnej i budownictwa kościelnego. Jest przede wszystkim „albumem projektów i realizacji", którego uzupełnieniem, a konkretniej - komentarzem -są luźne teksty wbudowane w konstrukcję książki: (1) poprzedzające prezentację (refleksje i przemyślenia autorskie) i (2) o charakterze ogólnych uwag syntetyzujących (suplement) - zakończenie prezentacji hirudina. Teksty te stanowią cenne „poszerzenie" części albumowej, nadając jej głębsze niż tylko czysto „warsztatowe" pogłębienie treści intelektualnych. [...] Praca w przyjętej formie i merytorycznej zawartości w pełni podkreśla osobowość jej autora, współkreując zawartość i znaczenie prezentowanych dokonań twórczych. [...] Praca, klasyfikowana jako monografia w przyjętej formie publikacji, formatu, układu tekstu, doboru i układu ilustracji, prezentuje wysoki poziom edytorski. [...]"
  Prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam-Maria Szymski

  Jeden z rozdziałów ksiązki poświęcony jest kościołowi pw. Matki Boskiej Częstochow-skiej w Knurowie.

  Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 2010


  Pobierz i przeczytaj

   
  ARCHITEKTURA SAKRALNA Adam Lisik (wyd. 2010)
 • PIĘKNA MADONNA Z KNUROWA - MATKA PIĘKNEJ MIŁOŚCI.
  OD ZAPATRZENIA I I FASCYNACJI DO KULTU I ZAWIERZENIA
  Bogusław Szyguła
  Wyd.
  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
  oraz Izba Tradycji KWK "Knurów".
  Knurów, 2009

  Publikacja ma formę albumu - oprócz tekstów o historii sześćsetletniej figury, zwiera przede wszystkim mnóstwo zdjęć.

   
 • KOŚCIÓŁEK ŚW. WAWRZYŃCA
  ŚWIĄTYNIA I JEJ DZIEJE W KNUROWIE I W CHORZOWIE
  Ks. Marek Gwioździk / Magdalena Sontag

  Wyd. Parafia św. Wawrzyńca w Chorzowie, Chorzów 2008
   
 • PRZEWODNIK PO ZIEMII RYBNICKO-WODZISŁAWSKIEJ
  Praca zbiorowa w opracowaniu Innocentego Libury
  Wyd. "Śląsk", Katowice 1965
   
  Przewodnik po ziemii Rybnicko-Wodzisławskiej • ZIEMIA RYBNICKO-WODZISŁAWSKA
  Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Ligęzy
  Wyd. "Śląsk", Katowice 1970
   
  Ziemia rybnicko-wodzisławska • GLIWICE I OKOLICA. PRZEWODNIK
  Piotr Rościszewski
  Wyd.  COIT oddział w Katowicach oraz PTTK oddział w Gliwicach, Katowice 1993
   
  Gliwice i okolica - wyd. 1993 r. • GLIWICE I OKOLICE. PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
  Piotr Rościszewski
  Wyd. Urząd Miejski w Gliwicach, Gliwice 2002
   
  Gliwice i okolice - wyd. 2002 r. • SZLAKAMI ZIELONEGO ŚLĄSKA
  Przewodnik Turystyczno-Krajoznawczy
  Aleksander Żukowski, Anna Gudzik

  Wyd. Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Vectra", Czerwionka-Leszczyny 2002
   

  Szlakami Zielonego Śląska • MIASTO Z WIDOKIEM NA WIEŚ
  Materiały sesji naukowej Warszawa, 22-23 maja 1997
  pod redakcją Bożeny Wierzbickiej
  Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
  pod redakcją dr. Wojciecha Fijałkowskiego
  Wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2002

  Referat naukowy Doroty Głazek pt. "Wieś z widokami na miasto - Knurów"
  na temat tzw. trzeciej kolonii.
   

  Miasto z widokiem na wieś
 • WYBRANE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
  Architektura. Zeszyt 32
  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996

  Tekst naukowy
  Jarosław Figaszewski
  Trzecia kolonia robotnicza w Knurowie na tle ówczesnych osiedli patronackich.
   
  Tekst zawiera mapki, plany, zdjęcia.


  Pobierz i przeczytaj

   
 • Z DZIEJÓW DOMOWYCH POWIATU.
  GAWĘDA O ZIEMI RYBNICKIEJ
  Innocenty Libura
  Wyd. Instytut Śląski w Opolu, Opole 1984
   

  Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej.
 • ZATRZYMANE W PAMIĘCI. DAWNY POWIAT RYBNICKI NA POCZTÓWCE
  Marek Gruszczyk

  Wyd. Profil International, Rybnik 2004
   

  Zatrzymane w pamięci. Dawny powiat rybnicki na pocztówce.
 • SZTUKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
  Tadeusz Dobrowolski

  Nakładem Muzeum Śląskiego w Katowicach, Katowice 1933
  Reprint: Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 1994
   

  Sztuka Województwa Śląskiego
 • SZTUKA GÓRNEGO ŚLĄSKA
  Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda

  Wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2004
   

  Sztuka Górnego Śląska
 • HERBY I PIECZĘCIE MIAST GÓRNOŚLĄSKICH
  (Tom 1, Zeszyt 5)
  Małgorzata Kaganiec

  Wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2004
   

  Herby i pieczęcie miast górnośląskich
 • KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE
  Adam Frużyński

  Wyd. Księży Młyn, Łódź 2012

  Książka opisuje historię górnictwa od średniowiecza po współ-czesność. Autor przybliża Czytelnikom górniczy świat, tłumaczy, czym jest kopalnia węgla kamiennego, zwraca uwagę na społeczny i kulturowy wymiar zawodu górnika, omawia technikę produkcji i organizację górnictwa. Istotną część prezentowanej pozycji stanowi opis kopalni znajdujących się na terenie Polski. [oprawa twarda, 268 stron, liczne zdjęcia].
   
  Kopanie Węgla Kamiennego w Polsce • UWIERZYĆ W SIEBIE. DO PRZERWY 0:3
  Jerzy Dudek

  Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2005

  Autobiografia  znanego polskiego piłkarza, rodem z Knurowa, który zasłynął brawurową obroną bramki swojej drużyny (FC Liverpool) na mistrzostwach Europy w Stambule w 2005 r., dzięki czemu klub ów zdobył Mistrzostwo Europy w piłce nożnej.

  Dudek wspomina m.in. swoje dzieciństwo w Knurowie - Szczygłowicach. Tekst został "okraszony" licznymi zdjęciami.
   
  Jerzy DUDEK. Uwierzyć w siebie. Do przerwy 0:3. • JERZY DUDEK. WYBITNY Z KNUROWA
  Piotr Skorupa

  Wyd. PiSk Piotr Skorupa, Knurów 2013

  Z przedmowy autora: W ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie spotykałem się z Jerzym Dudkiem, a tematem naszych rozmów przeważnie były sukcesy i nowe wyzwania. Jeżeli coś szło nie tak, to nie udawaliśmy, że nic się nie stało. Rozmawialiśmy również o trudnych sytuacjach. I to nie tylko w wymiarze sportowym. Te wszystkie wywiady, relacje, felietony oraz zdjęcia ukazywały się na łamach tygodnika „Przegląd Lokalny”. Teraz, przy okazji 60. meczu Jerzego Dudka w reprezentacji Polski, postanowiłem zebrać wszystko w całość i zaprosić czytelników do lektury „Wybitnego z Knurowa”.
   
  Jerzy Dudek. Wybitny z Knurowa. Piotr Skorupa 2013 • TAK BLISKA, A JAKŻE DALEKA...
  TRAGICZNA HISTORIA ŚLĄZAKÓW 1944/45

  EWA BARTOSZEK, MAGDALENA SKIBA
  Opiekun mgr Dorota Majewska (I LO w Gliwicach)
  Ośrodek KARTA 2004-2005

  Praca powstała w ramach IX edycji konkursu adresowanego do młodzieży szkół średnich i gimnazjów "Historia Bliska", organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ośrodek KARTA. Temat konkursu brzmiał: "Codzienność w czasie przełomu 1944/1945". Praca otrzymała wyróżnienie I stopnia.

  "W powszechnej pamięci o II wojnie i latach tuż po niej — szczególnie pokoleń, które tego czasu nie znają — dominują obrazy kataklizmów, masowych represji, dramatycznego końca okupacji i wyzwalania, które przybrało natychmiast formy nowego zniewolenia. Dominują syntetyczne obrazy, w których trudno jest odnaleźć los poszczególnych regionów i grup, nie mówiąc o losie jednostek i rodzin. Na tle wielkich ruchów tektonicznych historii trudno jest zobaczyć kształt zwykłego życia tamtych lat.

  Celem, który stawiamy w obecnym konkursie, jest zbadanie i opisanie na przykładzie najbliższego środowiska: rodziny czy znajomych, własnej miejscowości bądź najbliższej okolicy, jakie formy przybierały owe próby normalnego życia, jak wyglądała ówczesna codzienność widziana przez pryzmat konkretnych ludzkich doświadczeń. Także wtedy szukano stabilizacji i bezpieczeństwa, starano się zaspokajać własne potrzeby, nie tylko na poziomie przeżycia, szukano źródeł nadziei w mało czytelnym, niepokojącym, zagrażającym świecie. Proponujemy zbadanie codzienności tamtego, niecodziennego czasu, także przez wywołanie pamięci najstarszej generacji świadków".

  Rozdział II pracy poświęcony jest "czasom przełomu" w Knurowie ("Knurów i okolice"  - str. 5-27).
   
   
  Pobierz i przeczytaj
   
   

  TAK BLISKA, A JAKŻE DALEKA... TRAGICZNA HISTORIA ŚLĄZAKÓW 1944/45


 • ZESZYTY KNUROWSKIE
  Kwartalnik wydawany przez Radę Miejską w Knurowie
    • BIULETYN INFORMACYJNY KWK "KNURÓW" (kwartalnik)
    • OFICJALNY INFORMATOR MIEJSKI
   
      
   
    Udostępniła: Barbara Gawlińska  

  Zapraszamy do Knurowa (2007 r.)  2006 r.

     • WYDAWNICTWA (BROSZURY) OKOLICZNOŚCIOWE

  122 m/miesiac, 4,5 m/dobę Postępu Ściany w Kop. Knurów

  Sprawozdanie z działalności Zakładów Przemysłu Azotowego "Knurów" 1927-1963 (udostępnił: Damian Sontag)  Katalog III Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Górnictwo '93" w Knurowie (udostępnił: Damian Sontag)

  75 Lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie (wyd. 1984 r.)  75 Lat Ochotniczej Straży Pożarnej Szczygłowice w Knurowie (wyd. 1986 r.)

  LWSM - Moje XXX lecie (1989 r.)  40 lat LWSM (1999 r.)  90 lat Orkiestry Dętej Kopalni Knurów (1997 r.)

  Folder pokonkursowy wyd. przez SARP (2000 r.)


  75 lat GKS "Concordia" Knurów (1998 r.)

  Ścieżka dydaktyczna "Wokół stawu Zacisze" w Knurowie (2004 r.)  Wokół stawu Zacisze - Karty pracy dla uczniów szoł podstaowych i gimnazjalnych do realizacji zajęć na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Knurowie - wyd. Urząd Miasta Knurów (2004 r.)
   
  Bieg po zdrowie (2005 r.)
   
  Biuletyn informacyjny z okazji nadania imienia Jana Pawła II Miejskiemu Gimnazjum nr 1 w Knurowie (2006 r.)  Zieleń to życie - wyd. Urząd Miasta Knurów (2006 r.)

  Aby zdrowym być - wyd. Urząd Miasta Knurów (2007 r.)  Czas na rower - wyd. Urząd Miasta Knurów (2007 r.)

  50 lat LWSM Knurów 1959-2009 (2009 r.)

  105 lat Orzeszko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego (2009 r.) • WYDAWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH

  Powiat Gliwicki Zaprasza
    Powiat Gliwicki przez stulecia


  Powiat Gliwicki (2006 r.) Parki i dwory Powiatu Gliwickiego (2008 r.)

 • Materiały publikowane w regionalnej prasie
  Najwięcej informacji o Knurowie można znaleźć w następujących tygodnikach:
   
  "Przegląd Lokalny"

  Przegląd Lokalny
   
  Archiwum - do pobrania pełne wydania w wersji elektronicznej.
  Lata: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

   
  "Nowiny Gliwickie"
   
  Nowiny Gliwickie
   
   
  "Nowiny Rybnickie"
   
  Nowiny Rybnickie

   


 • Artykuły i informacje dot. Knurowa publikowane są także w bezpłatnej gazecie iRG wydawanej w Czerwionce-Leszczynach..
    • Wiele informacji (przede wszystkim historycznych) zostało opublikowanych w dodatku do "Przeglądu Lokalnego" noszącym tytuł "Nasze Forum". Niestety, ostatni numer (25) ukazał się w maju 1998 roku.
    • Przez kilkanaście miesięcy w "Nowinach Gliwickich" informacje o Knurowie były publikowane w specjalnym dodatku "Nowiny Gliwickie w Knurowie". Potem informacje z Knurowa były publikowane w stałym dodatku "Powiat Gliwicki". Aktualnie informacje dot. Knurowa pojawiają się sporadycznie.
   
  Nowiny Gliwickie w Knurowie


   
   
 • W latach 2006-2007 wydawana była gazeta "Nasze Życie Regionalne", najpierw jako  dwutygodnik (płatna), potem miesięcznik (bezpłatna).
   


   
   
 • Informacje dotyczące życia parafialnego i spółdzielczego można znaleźć w informato- rach wydawanych przez poszczególne Parafie i Spółdzielnie Mieszkaniowe. Przykładem takiego periodyku jest "Informator Spółdzielczy" wydawany przez LWSM, a także gazetki parafialne: "U Częstochowskiej na osiedlu", "Królowa Świata",  "U Cyryla i Metodego w Knurowie",  "Gazetka parafii p.w. św. Antoniego w Krywałdzie"


  Informator Spółdzielczy LWSM
   
  U Częstochowskiej na Osiedlu
   
  Informator parafialny "U Cyryla i Metodego"
   
  Gazetka parafialna "Królowa Świata"
   
  Gazetka parafii św. Antoniego


 • O Knurowie można także poczytać w darmowej gazecie "Wiadomości Powiatu Gliwickiego". Początkowo wydawana jako kwartalnik, obecnie jako miesięcznik.


  Wiadomości Powiatu Gliwickiego
   


 • Biuletyn Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (Miesięcznik)
  "Twój Szpital".
  (wydano 31 numerów w okresie 2008-2011).


  Twój Szpital
   

 • MULTIMEDIA - Kasety magnetofonowe, płyty winylowe, płyty CD-DVD audio/video • KOSMICZNE TRAWY
  Śpiewa Dziecięcy Zespół "7"
  Zakładowego Domu Kultury Kopalni Węgla Kamiennego Knurów
  Płyta analogowa - wyd. Pronit PLP - 0084 (1988 r.)
   
   Kosmiczne Trawy. Pronit

  Kosmiiczne Trawy. Pronit
 • SCHOLA CANTORUM - SERCE KAŻE MI ŚPIEWAĆ
  Kaseta magnetofonowa wydana z okazji 25-lecia Młodzieżowego Chóru Mieszanego (1992 r.)
   
   Kaseta SCHOLA CANTORUM - SERCE KAŻE MI ŚPIEWAĆ
 • WRAZIDLOKI
  Płyta CD z utworami zespołu folklorystycznego im. Czesława Jasicy
   
   Płyta WRAZIDLOKI
 • WRAZIDLOKI - GWIAZDA BETLEJEMSKA
  Płyta CD z kolędami zespołu folklorystycznego im. Czesława Jasicy (2005 r.)
   
   Płyta WRAZIDLOKI - GWIAZDA BETLEJEMSKA
 • ORKIESTRA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO KNURÓW
  I JEJ GOŚCIE
  Płyta CD (2005 r.) z utworami z różnych stylów muzycznych. W nagraniu utworów wzięli udział znani i cenieni wokaliści i muzycy wywodzący się z Knurowa (Adam Sobierajski, Bartłomiej Urbanowicz, Michał Gasz, Aleksandra Chodak, Adam Szaruga, Eugeniusz Modliszewski, Andrzej Staciwa, Michał Pradela, Grzegorz Czuchaj).
   
   Płyta ORKIESTRA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO KNURÓW
 • MUZYCZNA KULTURA KNUROWA
  Część 1.
  Wyd. Urząd Miasta Knurów. Centrum Kultury w Knurowie
  Płyta CD (2008 r.) jest próbą ukazania drobnej części potencjału i możliwości drzemiących w knurowskich zespołach i solistach prezentujących różne gatunki muzyczne. Na płycie znajdują się utwory w wykonaniu zarówno osób, które już funkcjonują samodzielnie w świecie kultury ze swoim bogatym dorobkiem, jak również solistów, zespołów dziecięcych, chórów i orkiestr dopiero rozpoczynających drogę muzyczną.
   
   Płyta Muzyczna Kultura Knurowa
 • MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY CALVI CANTORES
  KRZYŻOWI TWEMU
  Wyd. Stowarzyszenie Calvi Cantores
  Płyta CD (2009 r.) zawierająca 10 utworów.
   
   Calvi Cantores Krzyżowi Twemu 2009  Calvi Cantores Krzyżowi Twemu 2009
 • Prezentacja multimedialna Miasta Knurów
  Płyta CD wydana przez Urząd Miasta z okazji 700-lecia Knurowa (2005 r.).
  Bezpłatny dodatek do "Przeglądu Lokalnego" (nr 12/2005).
   
   Prezentacja multimedialna Miasta Knurów (2005 r.)
 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone